Voorwoord


door RON SOTTHEWES

voorzitter COVSVoorwoord

door RON SOTTHEWES

voorzitter COVS


‘Heidagen’


Tijdens de heidagen voor het landelijk COVS bestuur in Helvoirt op 1 en 2 november werd mij echt duidelijk hoe omvangrijk het besturen van een belangenvereniging in de breedte is. Het siert de leden en bestuurders van de diverse scheidsrechtersverenigingen in den lande zoveel onderwerpen bij elkaar te kunnen vergaren tijdens onder andere ‘de rondjes langs de velden’. Uiteraard krijgen deze onderwerpen alle een plaats.

We hebben er als bestuur echter voor gekozen enkel drie onderwerpen op korte termijn op te pakken en op te lossen en niet twaalf onderwerpen slechts half of niet. Later dit jaar of begin 2020 zullen wij u verder informeren over de uitkomsten van deze onderwerpen. Inmiddels is onze activiteitenkalender goed gevuld en zijn naast de drie onderwerpen op korte termijn alle onderwerpen onderverdeeld voor de middellange- en lange termijn. Een discussie over hoofdzaken en bijzaken zal er altijd blijven en daar zijn wij ons terdege van bewust. Tenslotte is iedere beslissing arbitrair.

Wel is het zo dat we de koers moeten houden met de landelijke COVS, we mogen niet stilzitten en in slaap sukkelen.

Daarom was de maand november een zeer vruchtbare maand voor de COVS. Er zijn gesprekken geweest met onder andere de BAV (amateurtak KNVB), het VVON (trainersgilde), de KNVB en plannen we een gesprek met het NOC*NSF.

Veilig sportklimaat, excessen op de velden, discriminatie, promotie- en degradatieregeling, train de trainers etc. alles is de revue gepasseerd in de voornoemde overleggen afgelopen maand.


Vooral het positieve gesprek met de KNVB geeft ons veel hoop.

Zo mogen wij in januari 2020 aansluiten bij de totstandkoming van het landelijk beleidsplan van de KNVB. In een gesprek met Jan Dirk van der Zee, directeur KNVB Amateurzaken en zijn management zijn reeds vele onderwerpen belicht, echter de uitwerking ervan bleef hangen daar waar wij het niet wensten.

Deze ommekeer en geboden kans laten wij zeker niet voorbij gaan. De afspraak staat gepland.

In de volgende bijdragen zullen wij u verder informeren.