Opnieuw minder KNVB-scheidsrechters

Door LEO BLANK – foto’s KNVB Media


Het aantal scheidsrechters (veld en zaal) dat voor de KNVB fluit is afgelopen seizoen opnieuw gedaald. Dat blijkt uit het recente jaarverslag van de voetbalbond.


De grootste afname deed zich voor onder de arbiters die zondag fluiten op het veld. Dat waren er aan het eind vorig seizoen nog 1536. Ruim honderd minder (oftewel 7,19 procent) dan een seizoen eerder. Een seizoen daarvoor (2016-2017) telde de KNVB nog 1724 bondsscheidsrechters op zondag. In twee seizoenen is er dus een afname van meer dan tweehonderd.

Wie de cijfers op districtsniveau onder de loep neemt, ziet dat de kaalslag op zondag zich vooral voordeed in West II (-15,48 procent), Zuid I (-9,25 procent) en Oost (-7,71 procent).

Zaterdag

De cijfers voor de arbitrage op zaterdag (inclusief jeugd) zien er iets rooskleuriger uit. Daar nam het aantal KNVB-scheidsrechters met slechts 0,63 procent af. Maar ook hier waren er negatieve uitschieters: Zuid I (–9,32 procent) en Zuid II (-8,79 procent). De andere vier districten scoorden een plus met West 1 aan kop: +4,77 procent.

Op zaterdag zijn sowieso veel meer KNVB-scheidsrechters actief dan op zondag: 2687 versus 1536.

Zaal

In de zaal zijn steeds minder bondsarbiters actief: 598 vorig seizoen tegenover 636 een seizoen eerder (-5,97 procent). Een seizoen eerder (2016-2017) waren dat er zelfs nog 687. In twee seizoen is het aantal KNVB-arbiters in de zaal dus ook met bijna honderd geslonken. West II spant hier de kroon met een afname in één seizoen van 14,10 procent. Maar ook in West I (-9,09 procent) is de daling fors te noemen.

Rapporteurs

Uit de jaarcijfers komt ook naar voren dat steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn om de KNVB-scheidsrechters te beoordelen. In het hele land (veld en zaal) waren vorig seizoen nog 376 rapporteurs op pad. Dat waren er 33 (-8,07 procent) minder dan een seizoen eerder.

Vooral in Zuid II was de afbrokkeling groot: -33,3 procent. Al past hier de kanttekening dat het om kleine aantallen gaat: 48 in het seizoen 2017-2018 tegenover 32 vorig seizoen. Ook in Zuid I (-11,32 procent) en West I (-10,96 procent) waren veel minder rapporteurs bereid de arbiters te beoordelen.