Verandering

door ARTHUR SMITS

Portefeuillehouder media COVS

Alles verandert. Je omgeving, je land, je medemens, de politiek, noem maar op… ja zelfs voetbal en om het nog een beetje erger te maken, ook binnen de arbitrage gebeurt van allles. Ook de COVS blijft daar niet ongevoelig voor.


Allereerst moeten we ons als COVS afvragen wat voor koers we willen gaan varen. Dat hebben we recent gedaan en daar ga ik niet over uitweiden om onze voorzitter het gras niet voor de voeten te maaien, maar één ding staat binnenkort te gebeuren, er komt een eind aan bijna 90 jaar van ons blad De Scheidsrechter.


Ik kan hier nog een opsomming maken waarom we die keuze gemaakt hebben maar daar kies ik bewust niet voor. Wat nu belangrijk is, is dat de berichtgeving, die negen keer per jaar digitaal in de elektronische postbus viel, sneller en goedkoper on line te zien zal zijn op www.covs.nl

De kopij, foto’s e.d. gaan in de toekomst verwerkt worden door een team webredacteuren die de kopij nakijken op leesbaarheid, taalfouten en ook de inhoud om te voorkomen dat er zaken online komen die als kwetsend ervaren kunnen worden.


Het is daarom in ons aller belang dat scheidsrechtersverenigingen hun nieuws delen via www.covs.nl, net zoals het landelijk bestuur en de diverse commissies dit gaan doen met de lidverenigingen en individuele leden in het land.

Op deze manier bouwen we www.covs.nl uit tot een centraal punt waar iedereen zijn informatie kan delen en halen.

Technisch zijn we er klaar voor, het is aan ons allemaal om het waar te maken, nu eens niet op het veld, maar op een alternatieve manier.


In het laatste nummer – dat in december verschijnt – komen we hier nog uitgebreid op terug en besteden we ook aandacht aan de formats, fotogrootte, types afbeeldingen, kortom alle nodige informatie.


Voor vragen kunt u uiteraard altijd terecht bij de portefeuillehouder Arthur Smits via zuid1@covs.nl of de plaatsvervangend portefeuillehouder Ron de Bruin via west1@covs.nl