Voorwoord


door RON SOTTHEWES

voorzitter COVSVoorwoord

door RON SOTTHEWES

voorzitter COVS


‘Heidagen’


Zondag 27 oktober waren Pieter-Jan Janssen en schrijver dezes bij de wake voor Theo Solen in Heeten.

Theo Solen, oud-voorzitter van de COVS, erelid van de COVS en Deventer Scheidsrechtervereniging, Ridder in de orde van Oranje-Nassau overleed op 21 oktober na een periode van afnemende gezondheid.

Een bijzonder mens met de bijzondere gave mensen te binden en te boeien. Nooit was hem iets te veel en wij mogen dankbaar zijn voor wie hij was en wat hij voor ons en vele anderen heeft betekend. Wij wensen de familie veel sterkte toe dit verlies te dragen.


Persoonlijk was Theo voor mij een voorbeeld hoe je mensen kunt verenigen en verbinden. In de gesprekken met Theo was zelfreflectie een regelmatig voorbijkomend onderwerp, waaruit ik veel lering heb getrokken. Denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden die het bestuur zich ter harte kan nemen wanneer wij op 1 en 2 november in Helvoirt tijdens de zogenaamde heidagen de te bepalen visie, missie en strategie gaan bespreken. Ook onze organisatie- en vergaderstructuur, en onderwerpen als het meerjarig activiteitenplan, rondje langs de velden, ambtelijke ondersteuning, manifesten, media, juridische zaken, marketing, communicatie en budgettering zullen zeker de revue passeren.

Het bestuur van de COVS dient van toegevoegde waarde te zijn voor de aangesloten verenigingen en dat vooral te laten zien. Dat is waar wij voor dienen te gaan en als verplichting naar onze achterban dienen uit te spreken en uit te voeren . Dat geldt overigens voor alle aangesloten leden van de COVS. Samen staan we sterk en kunnen we een vuist maken naar… Iedereen binnen de COVS-geledingen is daarbij toekomstig nodig.


Op 11 januari 2020 zal in Helvoirt, lokatie Guldenberg hotel Brasserie, het jaarlijks terugkerende Arbitragecongres worden gehouden. Een mooie gelegenheid om COVS-verenigingen, voetbalverenigingen maar ook potentiëlen in de gelegenheid te stellen kennis te laten maken met het prachtige arbitragevak en alles wat daarbij komt kijken.


Wij hopen u in januari 2020 in Helvoirt te mogen begroeten en u vooraf te kunnen informeren over de uitkomsten van de heidagen.