Spelregels

Raak of Niet Raak?

De beruchte overgtreding van Steven Berghuis. Foto Pro Shots / Mischa Keemink

Door TJITTE PLOEGSTRA, lid Landelijke Speleregel Commissie COVS


Afgelopen periode is er geen moment op de Nederlandse velden geweest dat meer is besproken dan de overtreding van Feyenoorder Steven Berghuis in de thuiswedstrijd tegen AZ. Om uw geheugen toch nog even op te frissen: Berghuis kwam snoeihard in met een sliding van achteren op AZ-speler Teun Koopmeiners.

Hoewel de discussie ook ging over waarom een speler als Berghuis het überhaupt nodig vindt om op die plek in het veld een dusdanige zware overtreding te maken, ging de discussie met name over de beslissingen van de dienstdoende arbitrage. Scheidsrechter Jochem Kamphuis besloot het af te doen met geel en de volgens velen beste VAR van dit moment Danny Makkelie vond na het zien van de beelden dat er onvoldoende reden was om de beslissing van de scheidsrechter te wijzigen. Dit terwijl zo’n beetje iedereen (inclusief Berghuis én Koopmeiners) de rode kaart had verwacht.

Raakmoment

In de reactie van beide scheidsrechters op dit voorval ging het in het bijzonder over het zogenaamde raakmoment. Kamphuis: “Ik kijk naar de snelheid, intensiteit en het raakmoment. Ik was vooral gefocust op dat raakmoment. Ik zag beide benen erlangs gaan en zag dat er niet echt een contactmoment met de noppen was. Dat was voor mij reden om geel te geven. Voor een rode kaart moet het echt buitensporige inzet zijn. Ik vond het raakmoment meevallen en daarom koos ik voor een gele kaart.”


Makkelie

De verklaring van Makkelie op Twitter was van gelijke strekking: “Na het bestuderen van de beelden was de conclusie dat er sprake was van snelheid en intensiteit, maar dat het raakmoment niet buitensporig of ernstig gemeen was. Dit betekent dat er vanuit de VAR een element is om de gele kaart te kunnen steunen. Hoewel mijn voorkeur naar een rode kaart gaat (dit ook aan de scheidsrechter uitgelegd), kan ik op basis van het raakmoment een gele kaart nog nét steunen. Voor een rode kaart hebben we namelijk meer nodig dan alleen snelheid en intensiteit.”

Op basis van bovenstaande verklaringen zou je dus kunnen concluderen dat je als speler eerst een tegenstander behoorlijk moet raken voordat je een rode kaart kunt krijgen. Blijkbaar leeft het idee ook bij de gemiddelde voetballer dat je je alles kan permitteren zolang je maar niets raakt. Met enige regelmaat hoor ik ‘Scheids, ik raak hem niet eens!’ wanneer ik een speler bestraf voor een overtreding op een tegenstander.


Ernstig gemeen spel

In regel 12 staat dat een directe vrije schop wordt toegekend, indien een speler één van de hieronder volgende overtredingen begaat ten opzichte van een tegenstander op een wijze die door de scheidsrechter wordt beoordeeld als onvoorzichtig, onbesuisd of als gepaard gaande met buitensporige inzet:

• Aanvalt;

Springt naar;

Trapt of probeert te trappen;

Duwt;

• Slaat of probeert te slaan (inclusief een kopstoot);

Ten val brengt of een duel aangaat;

Laat struikelen of probeert te laten struikelen.


Met buitensporige inzet betekent dat de speler de noodzakelijke inspanning ver overschrijdt en dat hij de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt.  Een speler die met buitensporige inzet speelt moet van het speelveld gezonden worden.


In het overzicht met overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft staat onder meer ernstig gemeen spel genoemd en dat wordt omschreven als volgt: een tackle of het aangaan van een duel waarbij de veiligheid van de tegenstander in gevaar wordt gebracht moet worden bestraft als ernstig gemeen spel.  Een speler die naar een tegenstander springt in een duel om de bal te veroveren, hetzij van voren, van opzij of van achteren, en dit doet met een of beide benen, met buitensporige inzet of de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt, maakt zich schuldig aan ernstig gemeen spel.


Conclusie

Kijkend naar wat de spelregels beschrijven kun je dus geen andere conclusie trekken en inmiddels zijn alle geleerden het hier ook wel over eens, dat in het geval Berghuis een rode kaart meer op zijn plaats was geweest. Immers in de spelregels wordt dus nergens gesproken over contact als voorwaarde voor een veldverwijdering. Of er sprake is van contact is alleen bepalend voor de spelstraf en dus niet voor eventuele disciplinaire straffen.


In een situatie dat een speler tijdig kan opspringen om een met buitensporige inzet uitgevoerde tackle te ontwijken en hierdoor een blessure weet te voorkomen zal de scheidsrechter toch gewoon de rode kaart moeten trekken.