REGIONIEUWS ZUID I

John Kocken (74) benoemd tot erelid COVS de Langstraat

Tijdens de jaarvergadering van COVS de Langstraat op dinsdag 15 oktober 2019 is John Kocken (74) uit Waalwijk gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de COVS. Direct daarna is hij door de vereniging benoemd tot erelid. John is in 1968 begonnen met fluiten bij het zomeravondvoetbal omdat het voetballen niet meer ging vanwege een blessure. Een klein jaar later heeft hij in Tilburg de scheidsrechtersopleiding gevolgd. Het examen bestond uit een spelregeltoets en het fluiten van een wedstrijd. Uiteindelijk heeft de voormalige schoenmaker uit Waalwijk gefloten tot op het hoogste niveau in het amateurvoetbal. Eenmaal gestopt met fluiten is John actief geweest als rapporteur.


De eerste wedstrijd die John floot was Berkdijk 4 tegen FC Drunen 1. Vervolgens promoveerde John ieder jaar in rap tempo naar het hoogste niveau op amateurbasis: de hoofdklasse. Daar heeft John tot zijn 50e jaar gefloten. Toen hanteerde de KNVB nog een leeftijdsgrens voor de hoogste groep. Hij vond dat niet leuk, maar zo waren toen eenmaal de regels. John heeft daarna nog een paar jaar gefloten op zaterdag, waarna hij in 2003 definitief stopte met fluiten. De fysieke gesteldheid van het lichaam liet het niet meer toe om voldoende te kunnen presteren.


John ziet de COVS hoofdzakelijk als een leuke vereniging met gezellige mensen. De contacten zijn altijd waardevol geweest en nog steeds. Hij kwam altijd trainen, vooral om het amicale karakter van de vereniging. Bij de Langstraat draait het vooral om gezelligheid. Vrij snel nadat John lid werd van COVS de Langstraat heeft hij in september 1976 zitting genomen in het bestuur. Drie jaar later nam hij de voorzittershamer over van Jan van Kessel.

John Kocken (rechts) krijgt de versierselen omgehangen van zijn vrouw.