Scène uit de voorstelling ‘Pap, doe normaal!’. Foto’s Jeroen van Amerongen.

‘Scheidsrechters, kom in actie voor een positief sportklimaat!’

“We zien met lede ogen aan dat het aantal incidenten op de velden nog steeds hoog is. Vaak heeft dat te maken met de sfeer binnen een vereniging. We kunnen als scheidsrechters concreet in actie komen. Door bij voetbalclubs aandacht te vragen voor de campagne ‘Naar een positief sportklimaat’. In het belang van ons als scheidsrechters!”


Marcel Bellinga van de Scheidsrechtersvereniging Groningen is een van de mensen die actief is binnen Positief Coachen. Een beweging van maatschappelijk betrokken professionals (bekend van de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’). Zij willen helpen een einde te maken aan alle negativiteit op en rond de velden. Marcel vindt dat de scheidsrechters een signaal moeten afgeven. “Er is al best veel ten goede veranderd binnen de voetbalsport, maar je schrikt je nog steeds rot als je naar het aantal incidenten kijkt. Alleen maatregelen als strenger straffen, spelregelbewijs en tijdstraf helpen niet voldoende. We moeten echt toe naar een andere cultuur in het voetbal.”


De noodzaa
k

Waarom deze concrete oproep? “Je ziet dat er van alles gebeurt om het aantal incidenten te verlagen, maar dat er eigenlijk niet wezenlijks iets verandert. Deze campagne kan volgens mij echt iets bijdragen. Het borgt het gedachtegoed van een positief klimaat binnen een club. Nu haakt tweederde van de kinderen af, zijn er veel incidenten en kampen clubs met een vrijwilligerstekort. Allemaal zaken die aantoonbaar beter gaan in een positiever klimaat. En de kinderen kunnen zich ook nog eens beter ontwikkelen. We gaan dus op weg naar betere prestaties en sterkere clubs!


De voorstelli
ng

Volgens Ewald van Kouwen, aanvoerder van de beweging Positief Coachen, is de campagne bijzonder. “Het begint namelijk met een humoristische voorstelling. Omarmd door NOC*NSF en 42 sportbonden, waaronder de KNVB. Gewoon in de eigen kantine van de club. Lekker laagdrempelig, zodat iedereen kan komen. Daardoor worden mensen geraakt. Ze voelen het in hun buik in plaats van dat ze het alleen begrijpen in hun hoofd. Een hele belangrijke eerste stap! In de voorstelling speelt ook een echt kind, geen volwassene die een kind speelt, en dat raakt mensen pas écht. En de kantine wordt omgebouwd tot een theatertje. Dus het is een hele bijzondere belevenis.”

Het doel

“Het is een hele leuke activiteit, een cadeautje voor iedereen bij de club, maar wel met een duidelijk doel”, aldus Ewald van Kouwen. “Na de voorstelling snappen mensen wat er aan de hand is in de sport en hebben ze zin om het anders te doen. Vervolgens kunnen ze een boekje kopen, zodat ze later thuis de tips rustig kunnen teruglezen. En ze krijgen, als ze dat willen, een jaar lang regelmatig een filmpje in de mail, zodat je er steeds weer aan herinnerd wordt.”


De campagne

Ewald vervolgt: “De voorstelling is een start van een campagne van een jaar bij de club. Met posters, artikeltjes in het clubblad, filmpjes op website en cartoons op social media. De club krijgt het kant en klaar aangeleverd! Leuk en overzichtelijk. Ook kan de club verspreid over het seizoen actie voeren. Vaak zie je dat de club er ook daarna mee bezig blijft. Soms samen met andere clubs in de gemeente.”


De financiering

Ewald van Kouwen vertelt dat grote clubs het vaak zelf betalen. “Maar clubs kunnen ook naar hun gemeente stappen. Want in het Sportakkoord is een positief klimaat een van de speerpunten van de overheid voor de komende jaren. En gemeenten moeten daaraan invulling geven. Dus wellicht is er subsidie. Verder is er de mogelijkheid dat een bedrijf meebetaalt, namelijk als de club regelt dat een bedrijf een lezing van de stichting Positief Coachen in huis haalt.”


Ook in het onderwijs

Positief Coachen heeft inmiddels jaren ervaring in de sportwereld. Sinds dit jaar richt men zich ook op het onderwijs en de buurt, omdat er veel paralellen zijn met de sport. Ook in het onderwijs kan een positief klimaat bijdragen aan bijvoorbeeld schoolresultaten, de ontwikkeling van kinderen én het werkplezier van docenten. Voor het onderwijs ontwikkelde Positief Coachen de voorstelling ‘Pap, doe normaal!’. De voorstelling kan bijvoorbeeld een afsluiting zijn van een studiedag voor de leerkrachten of docenten. Ewald van Kouwen: “Meestal spelen we de voorstelling voor ouders. In het voortgezet onderwijs, maar ook in het primaire onderwijs zoals voor een aantal samenwerkende basisscholen. Daarnaast kan de voorstelling ook voor een breder publiek gespeeld worden, bijvoorbeeld voor mensen uit de buurt van de school, centra voor jeugd en gezin, buitenschoolse opvang, eventueel sportclubs en dergelijke. De voorstelling kan zo als vliegwiel fungeren om in de wijk samen met andere partijen te werken aan een positief klimaat.” Oud-scheidsrechter Marcel Bellinga vult aan: “Ik weet dat veel scheidsrechters in het onderwijs werkzaam zijn. Breng de voorstelling vooral onder de aandacht van je eigen school. Desgewenst leveren we vanuit Positief Coachen graag meer informatie aan.”


De oproep

Wat kunnen de scheidsrechters concreet doen? Marcel Bellinga van Scheidsrechtersvereniging Groningen: “Mijn oproep aan alle scheidsrechtersverenigingen is om de mogelijkheden van Positief Coachen onder de aandacht van voetbalverenigingen te brengen. Wellicht kun je het ook samen met clubs en bijvoorbeeld gemeenten en andere partijen concreet organiseren. Daarmee geef je samen een krachtig signaal af. Iemand moet het voortouw nemen om meer te doen aan een positief klimaat. Ik stel voor dat wij dat zijn! Dus alle scheidsrechtersverenigingen én alle individuele scheidsrechters in het land: kom in actie, laten wij de bal voor een positief klimaat aan het rollen brengen!


Kijk voor meer informatie over de activiteiten van de stichting Positief Coachen op www.positiefcoachen.nl. Scheidsrechters die meer willen weten kunnen contact opnemen met Marcel Bellinga via covsgroningen@gmail.com.


Check de trailer voor een voorproefje van de voorstelling: https://vimeo.com/293345513.