Kritisch Bekeken

door LEO BLANK


Lef

In deze editie van De Scheidsrechter is een artikel opgenomen over een lovenswaardig initiatief in Noord-Holland. Zeven voetbalverenigingen in de regio West-Friesland maken de komende drie jaar serieus werk van verbetering van de sfeer op en rond de velden. De KNVB steunt de actie financieel.


Het zevental heeft onder meer tien gedragsregels opgesteld waaraan iedereen zich op de sportcomplexen aan te houden heeft. Ook verrijst er binnenkort ieder weekend een opvallende, mobiele, fluoriserende spoort bij de toegangen om iedere bezoeker nogmaals attent te maken op de actie ‘100% asoneutraal’.

Vanzelfsprekend komt ook de positie van de (assistent)scheidsrechter aan bod. Die verdient onvoorwaardelijke steun van iedereen, zo luidt kort samengevat de beoogde doelstelling.


Vraagtekens

Hoe mooi het initiatief van de clubs ook is, vraagtekens kunnen geplaatst worden bij de praktische uitwerking. Wie wekelijks of in ieder geval regelmatig bij de amateurs wedstrijden bezoekt, kan zich onmogelijk aan de indruk onttrekken dat er nog heel veel schort aan het (verbale) gedrag van spelers, coaches én toeschouwers. Of het nu gaat om duels bij de jongste jeugd of bij de senioren en veteranen. En (te) vaak is daarbij de leidsman of -vrouw ongewild het lijdend voorwerp, die er meestal helemaal alleen voor staat.


Tot de orde roepen

De hamvraag in het kader van deze actie is in hoeverre de verantwoordelijken binnen een club het lef tonen om spelers, coaches en bezoekers die zich niet aan de opgestelde regels houden tot de orde te roepen. Ook al is de boosdoener bij wijze van spreken een familielid, een goede vriend of een grote sponsor die jaarlijks veel geld steekt in de club.

Durven bestuursleden ook die lieden persoonlijk aan te spreken op hun misdragingen? Of wordt hun asociale houding zoals zo vaak met de mantel der liefde bedekt?

Als dat laatste het geval is, schiet de actie ‘100% asoneutraal’, haar doel voorbij en blijft alles bij het oude. Benieuwd in hoeverre bestuursleden de moed hebben om wat nu zo duidelijk allemaal op papier staat ook in de praktijk van alledag en bij hoog oplopende emoties toe te passen.