Voorwoord

door RON SOTTHEWES

voorzitter COVS


Voorwoord


door RON SOTTHEWES

voorzitter COVS‘Veilig’ seizoen


Het nieuwe voetbalseizoen startte afgelopen week en de sportverenigingen zijn druk in de weer om alles in goede banen te leiden.

Spelers, trainers, bestuurders, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, begeleiders, coaches enz. zijn na de voorbereiding blij dat het allemaal weer begint.

Velen leveren als vrijwilliger haar/zijn bijdrage om de grootste sport van Nederland weer aantrekkelijk te maken voor publiek en andere belanghebbenden.

Scheidsrechters en assistenten hebben, naast het verbeteren van de fysieke gesteldheid, zich bekommerd om de nieuwe spelregels. Spelregels die in het seizoen voor velen nieuw zijn en bovenal onbekend. Eens te meer moeten wij constateren dat, hoe goed bedoeld ook, verenigingen en de staf van elftallen niet op de hoogte zijn van de nieuwe spelregels. Vaak vloeit hier onbegrip uit voort en is de arbitrage de boosdoener voor zowel spelers, staf en publiek. De COVS doet er alles aan om haar leden volledig te informeren over de totstandkoming en achtergronden van de gewijzigde spelregels.


De maatschappij verandert (individualisering ) en sporten kan overal zonder aansluiting bij een bond.

De KNVB meldt dat over enkele jaren in plaats van 1.2 miljoen leden er nog 800.000 leden zijn wanneer zij niet met voetbal op maat en andere varianten gaan starten. De KNVB moet buiten de kaders gaan denken om te overleven.

Er is een tendens dat steeds minder actieve scheidsrechters en -assistenten willen arbitreren. Dat alles behoeft geen betoog.

Over de redenen waarom de veranderingen plaatsvinden zijn vele oorzaken te bedenken. Een daarvan licht ik eruit:

Een veilig sportklimaat voor iedereen!


De achterliggende jaren is er in de voetbalsport geen verbetering te bespeuren op het gebied van veiligheid voor arbitrage, spelers en staf. Het aantal excessen is niet afgenomen en onder de radar vindt er nog veel ellende plaats in de B-categorie. Natuurlijk krijgen wij als hoofdbestuur COVS verschillende berichten binnen van ‘experts’ die menen dat het allemaal wel meevalt. Nee dus, vinden wij als bestuur. Ieder incident is er een teveel.


Zolang de prestaties van een amateurvoetbalelftal belangrijker zijn dan in het weekend veilig en gezond naar huis te kunnen gaan zal er niets veranderen in de voetbalsport. Acceptatie dat een scheidsrechter of assistent een fout maakt is voor velen een doorn in het oog terwijl aan de andere kant een spits vijf kansen voor open doel mag missen en gewoon de 90 minuten uitspeelt. Scheidsrechters kunnen we niet wisselen, is dan het goedkope antwoord. Het landelijk bestuur van COVS juicht het vooral toe wanneer iedere deelnemer aan het voetbalspel op zijn/haar niveau zich blijft gedragen en zorgt voor een veilig sportklimaat.

Uiteraard wensen wij u allen een veilig seizoen 2019-2020 toe.