Redactioneel


door ARIE DEN DULK

Terug van vakantie beginnen we met frisse moed aan een najaarsreeks van vier uitgaven.


Een opmerkelijke gebeurtenis tijdens de vakantie was de aanstelling van een vrouwelijke scheidsrechter in augustus bij de Europese Supercup tussen Liverpool en Chelsea, de winnaars van respectievelijk de Champions League en de Europa League. De Franse topscheidsrechter Frappart werd door de UEFA aangewezen om dit duel te leiden. Eerder was zij al aangewezen om de finale van het WK-vrouwen tussen Nederland en de VS te leden. In het artikel Kritisch Bekeken besteden wij aandacht aan de vrouwelijke scheidsrechters. Pagina 10.


In dit nummer komt Marc Nagtegaal aan het woord. Leo Blank zocht hem op in zijn woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht. De jonge en ambtieuze scheidsrechter, die vooral bekendheid geniet vanwege het zogenaamde ABBA-penaltyincident, zegt dat hij zich door deze affaire gesterkt voelt. En dat ook de KNVB dat zag bewijst zijn promotie die hij daarna onderging. Pagina 4.


In de rubriek In the Spotlight… zetten we de schijnwerpers op Herman Wesseling uit Drenthe. Herman is zo’n typische duizendpoot van wie er door het hele land meerdere zijn. Mensen die volledig opgaan in de hobby scheidsrechteren met als gevolg dat ze bijna automatisch van de ene in de andere functie rollen. Goed dat ze er zijn. Zij zijn vaak voorbeelden voor anderen, en zo blijft onze mooie hobby goed bemand. Pagina 9.


Ook de spelregelwijzigingen en -toevoegingen worden uitgebreid belicht door Dick Visser, voorzitter van de Landelijke Commissie Spelregels van de COVS. Om alle wijzigingen te benoemen gaat een beetje ver, dan wordt het een onleesbaar artikel. En daarom selecteeerde Dick een aantal punten uit het geheel. Een kritisch punt is dat zo langzamerhand wel alle COVS-scheidsrechters op de hoogte zijn van deze wijzigingen, maar geldt dat ook voor de vele verenigingsscheidsrechters en voetballers, coaches en publiek? Pagina 8.


In Zuid II ontmoette Bernard Schenk de voorzitter van de werkgroep begeleiding en rapportage in Zuid. John Janssen is in Zuid II geen onbekende door de vele functies die hij met betrekking tot de arbitrage onderhoudt. Hij maakt zich zorgen over het ontbreken van mankracht met name rapporteurs en begeleiders die nodig zijn om voldoende begeleidingsrapporten uit te brengen. Het hele interview lees je op pagina 6.


Van 5 t/m 13 oktober staat de Week van de Scheidsrechter weer op het programma. Vaderlandse topscheidsrechters trekken het land in om lezingen, clinics etc. te geven bij COVS-verenigingen. Amateurscheidsrechters mogen een dagje meelopen met hun betaalde collega’s in Zeist. Nu een vooruitblik, in het oktobernummer hopen we daar verslag van te kunnen doen. Pag. 7.


Hoeveel plezier heeft een scheidsrechter gehad aan een net door hem of haar gefloten wedstrijd? En hoe hebben beide teams het duel ervaren? Na een pilot in Zuid I wil de KNVB via de wedstrijdzaken-app nu landelijk gaan meten hoe het precies zit met spelplezier en sportiviteit in het amateurvoetbal. Meer hierover op pagina 5.


Tot zover de inhoud.


Archief

Onze archivaris Ron de Bruin doet verwoede pogingen om alle jaargangen van De Scheidsrechter compleet te krijgen.

Dankzij de bemiddeling van Wim van de Berg (ex-voorzitter Haagsche Scheidsrechtersvereniging [HSV]) zijn we weer een stuk verder met het voltooien van het archief.

We missen nu nog:

• Het allereerste exemplaar uit 1934.

• Alle exemplaren van de jaren 1943 t/m 1951

• Van 1952 missen we de exemplaren 3, 4 en 11 t/m 20.

Wie helpt ons om de puzzel compleet te maken. Je hoeft de bladen overigens slechts in bruikleen af te staan, want als we ze hebben ingescanned kunnen ze weer retour naar de eigenaar.


LET OP: de volgende editie van De Scheidsrechter verschijnt op of rond 29 oktober 2019. Kopij aanleveren kan tot 25 oktober.


Redactie De Scheidsrechter
Leo Blank, Arie den Dulk

Coverfoto: De foto dateert al weer van enige weken terug, maar geeft aan dat de scheidsrechters betaald voetbal collectief trainen in Zeist als voorbereiding op het nieuwe seizoen . Foto KNVB Media.Inhoudsopgave