John Janssen. Foto Bernard Schenk.

Oud-scheidsrechter John Janssen nog altijd volop actief als opleider

Door BERNARD SCHENK


Op een druilerige maandagmorgen tref ik John Janssen, voorzitter van de werkgroep begeleiding en rapportage in Zuid. Een begrip in de arbitrage van het voormalige district Zuid II, die als docent vele scheidsrechters heeft opgeleid en dat nog steeds doet.


Op jonge leeftijd voetbalde John bij vv Chèvremont in Kerkrade, maar hij had al snel door dat een topcarrière in het amateurvoetbal niet voor hem was weggelegd. Daarom meldde hij zich in 1973 op het toenmalige bondsbureau in Sittard om de scheidsrechterscursus onder leiding van toenmalig betaald voetbalscheidsrechter Theo Boosten te volgen. In die tijd waren dat twaalf avonden, waarop alle regels uitvoerig behandeld werden.


Top amateurvoetbal

Uiteraard werd hij gelijk lid van COVS vereniging De Mijnstreek. Na vier jaar in de afdeling Limburg gefloten te hebben promoveerde John naar de KNVB om daar de top van het amateurvoetbal te bereiken en op 38-jarige leeftijd zelfs toegelaten te worden tot de landelijke C-lijst van het betaald voetbal.

Weer een jaar later promoveerde hij naar de B-lijst om daar nog ongeveer zes jaar actief te zijn als assistent in de Eredivisie en als scheidsrechter in de Eerste Divisie om uiteindelijk de leeftijd van 45 jaar te bereiken, waarop in die tijd gestopt moest worden.


Docent KNVB

In 1995 werd hij door onder anderen Frans Houben benaderd om docent voor de KNVB te worden en zodoende kwam hij in tal van commissies terecht. Hij verzorgde vele opleidingen voor de districtsscheidsrechterscommissie onder meer voor praktijkbegeleiders, rapporteurs, docenten en scheidsrechters.


Ontwikkelingstraject

John vertelt dat hij na diverse reorganisaties bij de KNVB zich nu vooral bezighoudt met het ontwikkelingstraject scheidsrechters, wat is onderverdeeld in drie stappen:

OPS (Zondag E), CPS (Zondag F) en APS (Zondag G) waarin bepaalde doelstellingen verpakt zijn en voornamelijk jongere talenten door middel van begeleiding en coaching stappen kunnen maken. Voor het vijfde seizoen functioneert deze werkgroep, waarvan verder Henk Heuts en Johan Hodzelmans deel uitmaken.

Jonge talenten worden hier zorgvuldig in beeld gebracht en rijp gemaakt voor eventuele doorstroming. Op dit moment bestaat deze groep uit zestien gescoute talenten, zo kan ieder talent individueel zijn persoonlijke top proberen te bereiken.

John Janssen als voetbalcoach van Bekkersveld VR1.

Groot verloop

Wel zegt John: ”De aandacht voor deze groep gaat wel eens ten koste van oudere nog ambitieuze scheidsrechters, waardoor er een te groot verloop ontstaat. Dit zou anders moeten, maar door het ontbreken van mankracht met name rapporteurs en begeleiders slagen wij er tot op heden niet altijd in om voldoende begeleidingsrapporten uit te brengen, hetgeen tot teleurstellingen leidt, waar wij ook niet tevreden over zijn.”

Hij vervolgt: “We proberen iedereen in zondag G minimaal twee rapporten te geven, maar dat lukt niet altijd. Er moet veel meer geworven worden. Ik zie dat mensen met wie ik nog samen gefloten heb en die zowel in het betaald voetbal als in de top van het amateurvoetbal gefunctioneerd hebben nooit door de KNVB benaderd zijn om begeleidings- of coachingswerk te verrichten. Erg jammer en een gemiste kans.”


Hoe denk je over de VAR?

“Ik vind het een positieve ontwikkeling, waar natuurlijk de kinderziektes uitgehaald moeten worden. Soms vind ik het wel erg lang duren voordat men tot een bevestiging komt.”

Ook het wederom niet inschakelen van ervaren scheidsrechters om als VAR te functioneren vindt hij jammer. Pieter Vink, Ed Janssen, Ton van Sichem bijvoorbeeld hadden op die manier volgens John nog van waarde kunnen zijn. “Nu moeten jongere scheidsrechters ervaren rotten gaan corrigeren en niet altijd terecht. Het zal ook wel met geld en arbeidscontracten te maken hebben”.


Kan de iets minder jeugdige scheidsrechter nog wel de top halen van het amateurvoetbal?

John: “Er zou toch iets meer gekeken moeten worden naar het managen van een wedstrijd, zonder daarbij de conditie van de scheidsrechter uit het oog te verliezen. De huidige FIFA-test is zwaar en zeker voor de oudere scheidsrechters moeilijk te voltooien, waardoor hun kans op promotie in het hogere amateurvoetbal gering is, ondanks goede rapporten. John: “Een goed loopvermogen is noodzakelijk, maar we slaan wel eens te veel door met de huidige test.”


Haken jonge scheidsrechter die hun plafond hebben bereikt te vroeg af?

John erkent dat probleem: “Het is inderdaad een maatschappelijk verschijnsel, waarin de ambitie om het betaald voetbal te bereiken voor vele jonge scheidsrechters een doelstelling en droom is, maar dat is maar voor een enkeling weggelegd. Zodoende moet er natuurlijk vroegtijdig op gewezen worden dat iedere scheidsrechter zijn persoonlijke top heeft. Zodoende kunnen teleurstellingen worden voorkomen en kan op een andere manier nog veel voldoening uit de hobby gehaald worden.”

Ook heeft men volgens hem een dosis geluk nodig, bijvoorbeeld bij een goed gefloten wedstrijd de juiste rapporteur treffen, wat hijzelf ook heeft meegemaakt.Rapportbespreking

John vertelt in dat kader uit zijn eigen verleden: “Vroeger had je altijd rapportbespreking na de training en commissielid Sjef van Eijck deed dat bij mij. Hij vroeg: ‘Waar ben je twee weken geleden geweest?’ Bij AFC, zei ik, waar in die tijd oud-topscheidsrechter Leo Horn voorzitter was.”

“In eerste instantie dacht ik over die wedstrijd niet zo’n goed rapport te hebben, maar Sjef deed dat met opzet om mij bescheiden te houden. Twee weken later kwam de aap uit de mouw en kreeg ik het werkelijke rapport te zien en het was zeer goed.”

“Ook heb ik eens een rapporteur meegemaakt, die het niet zo in mij zag zitten en ik dacht: ‘Daar gaat mijn promotie’, om vervolgens ruim een week later te vernemen dat ik gepromoveerd was. Dat bedoel ik met geluk hebben.”

John Janssen. Foto Bernard Schenk.