The making of… De Scheidsrechter

Staand v.l.n.r. Arie Zwanenburg, Leo Blank, Wim Boeren, Bernard Schenk.
Zittend v.l.n.r. Jan ter Harmsel, Arie den Dulk en Jan Stuut. Foto Ron de Bruin.

Door ARIE DEN DULK


Wie zijn de mensen achter De Scheidsrechter? Wie zorgt ervoor dat COVS-berichtgeving in het bijzonder en arbitragezaken in het algemeen bij de leden van de COVS terecht komt? Een kijkje achter de schermen.


De redactie wordt gevormd door Leo Blank en Arie den Dulk. Zij bepalen per uitgave wat er in het blad komt en zijn ook de bedenkers van (nieuwe) rubrieken. Tijdens de redactievergadering aan het begin van de maand wordt bepaald wat de inhoud wordt, wie daarvoor wordt benaderd en wie verantwoordelijk is.


Als dat een landelijk item is – bijvoorbeeld een interview met een topscheidsrechter – dan regelt Leo bij Dick van Egmond van de KNVB een kandidaat, maakt daarmee een afspraak en er volgt dan een interview. Leo heeft een journalistieke achtergrond en is als freelancer nog steeds actief als dagbladjournalist.


Regiocorrespondent

De redactie wordt in de berichtgeving bijgestaan door in principe zes regiocorrespondenten uit de districten. Helaas komen we niet aan dat aantal en moeten district Noord en Oost het al jaren doen zonder een vaste regiocorrespondent. De regiocorrespondenten houden in de gaten wat er speelt in de regio en gaan daar op af. Ook voor onze vaste rubrieken worden regiocorrespondenten ingeschakeld. Viert er bijvoorbeeld een scheidsrechtersvereniging een jubileum dan maakt de regioschrijver een afspraak met het bestuur en zorgt voor een reportage en foto’s.

Maar het kan ook een amateurscheidsrechter zijn die in de regio al 40 jaar trouw zijn of haar wedstrijden fluit of een veelbelovende jongeling. Die zetten we dan In the Spotlight. Onze regiocorrespondenten zijn Jan ter Harmsel voor West II, Wim Boeren voor West I, Jan Stuut voor Zuid I en Bernard Schenk voor Zuid II. Wim Boeren en Jan Stuut hebben aangegeven aan het eind van het jaar te zullen stoppen met hun werkzaamheden voor De Scheidsrechter. Voor Zuid I is al een opvolger in de persoon van Onno Koster, maar voor West I, Noord en Oost zoeken wij regiocorrespondenten


Vaste medewerkers

Er is ook een aantal vaste medewerkers aan het blad verbonden. Zo verzorgt de voorzitter van de COVS het voorwoord. Harry van Etten schrijft de rubriek De Fitte Scheids waarin het lichamelijke van de scheids aan bod komt. Dan hebben we de onmisbare bijdrage van de LCS in de vorm van spelregels en vooral de vernieuwingen daarin. Deze medewerkers sturen hun bijdrage per e-mail naar de redactie. Wanneer er genoeg kopij verzameld is gaan de redactieleden de artikelen redigeren en corrigeren. Als dat gebeurd is kan de daadwerkelijke opmaak beginnen. Dat gebeurt allemaal digitaal en het bedrijf Foleon uit Amsterdam (voorheen Instant Magazine) levert ons de tools aan om hier mee een mooi blad te maken. Arie den Dulk is van huis uit grafisch vormgever en doet de opmaak van het blad.


Techniek

Arie Zwanenburg vormt een onmisbare schakel als het op publiceren aankomt. Hij is onze ICT-man, die technische en digitale problemen verhelpt, tips geeft hoe het beter en efficiënter kan en communiceert met het bedrijf Foleon. Ook verzorgt hij de bezorging van het blad. De ledenadministratie levert de e-mailadressen van de meest recente ledenlijst aan en op de laatste dinsdag van de maand ontvangen de leden een link die toegang geeft tot het lezen van een actueel blad.


Bijeenkomst

Jaarlijks komt de redactie met de regiocorrespondenten in Utrecht bij de SVDU bijeen om nieuwe ideeën te ontvouwen en bij te praten. Het is ook een gezellig samenzijn van een team dat gezamenlijk aan een product werkt en dat wordt besloten met een gezamenlijke maaltijd.


Terugblik

De redactie heeft de afgelopen tien jaar goede contacten gelegd met de KNVB. De bereidwilligheid om mee te werken aan een interview, of kwalitatief hoogstaande beelden aan te leveren was van die kant altijd erg groot. Dat heeft de redactie als positief ervaren. Bijzonder tevreden zijn we ook over de beeldbank Pro Shots, waarmee wij een abonnement hebben afgesloten en die ons voorziet van de meest recente kwaliteitsfoto’s op sportgebied.

Helaas komt aan alles een eind en dus ook aan het voortbestaan van het blad De Scheidsrechter. Het is nog niet zeker in welke vorm het blad in 2020 zal verschijnen, maar zeker is dat Leo Blank en Arie den Dulk na tien jaar niet meer terugkeren in de redactie. Maar voordat dit een feit is komen we in het najaar nog vier keer uit.