Henk Lebens (rechts) voorafgaand aan een zaalvoetbalwedstrijd. Links Ger Vergoosen. Foto uit 2016.Henk Lebens: kritisch en rechtvaardig

Door BERNARD SCHENK

Scheidsrechter Henk Lebens zegt direct een positief kritische houding te hebben ten opzichte van de COVS en KNVB: “Met name de invulling van posities en functies gaat niet altijd gepaard met openheid, transparantie en zorgvuldigheid.”

Desondanks beleeft Henk (59), woonachtig in het Limburgse Grevenbicht, al meer dan dertig jaar veel plezier aan zijn hobby en vertelt hij over zijn taken in het heden en verleden: “In 1984 ben ik gestart als zaalvoetbalscheidsrechter en ik heb van 1989 tot 1996 op landelijk niveau in de zaal gefloten. Dat beviel zo goed dat ik begin 1990 ook in het veldvoetbal actief ben geworden en nu al bijna dertig jaar daarin iedere zondag wedstrijden fluit.”


Vervul je nog andere taken bij de KNVB?

“Ik ben ook rapporteur op het veld en in de zaal. Dat laatste heb ik op dit moment even stopgezet vanwege de reeds genoemde kritische houding ten aanzien van de gang van zaken in het zaalvoetbalwereldje in Zuid, maar op het veld ben ik zowel op zaterdag als op zondag actief.”


Henk Lebens bij zijn woning in het Limburgse Grevenbicht.

Hoe doe je dat op zondag, omdat je dan ook wedstrijden leidt?

“Mijn wedstrijden beginnen meestal om half drie en zodoende kan ik ’s morgens rapporteren/begeleiden bij een beginnende of iets minder jeugdige scheidsrechter en hun ten dienst zijn.”

“Ik spreek ze dan ook even en geef na de wedstrijd mijn eerlijke mening en maak ze duidelijk welk rapport ze kunnen verwachten.”

Verder pleit Henk Lebens ervoor om rapporteurs geen scheidsrechters uit het eigen regio te laten beoordelen, want dat leidt in zijn ogen alleen maar tot problemen, mogelijke oneerlijkheid en gekonkel. Neutraliteit is dan moeilijker te waarborgen.

Daarnaast zegt hij: “Vroeger kon je met het oude rapportagesysteem meer de omstandigheden en het karakter van de wedstrijd weergeven en de handelwijze van de scheidsrechter meer accentueren. Tegenwoordig worden de competenties benadrukt en moet exacter weergegeven worden hoe de scheidsrechter op momenten en in bepaalde situaties gehandeld heeft.”

“Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er sommige rapporteurs zijn, die dan de veilige modus kiezen, omdat ze bij het geven van een hogere of lagere score precies moeten aangeven hoe ze tot dat oordeel gekomen zijn. Zo ontstaan rapporten met allemaal C’tjes. Het rapport moet namelijk ook door de kwaliteitscontrole.”

Henk Lebens op het voetbalveld.

Begeleiding is belangrijk. Waarom?

“Helaas vinden er nog altijd incidenten plaats op de voetbalvelden en daarom dienen er zoveel mogelijk begeleiders/waarnemers ingezet te worden. Zelf heb ik in het verleden een scheidsrechter kunnen helpen, die een vervelende dag beleefde en rondom die wedstrijd ontstonden opstootjes c.q. vechtpartijen tussen supportersgroepen. De scheidsrechter moest de wedstrijd staken en dreigde daarbij onheus bejegend te worden. Ik heb hem toen veilig naar zijn kleedlokaal kunnen loodsen en kunnen helpen bij zijn rapportage aan de bond. Ik durf te zeggen dat als ik daar niet aanwezig was geweest, zaken hadden kunnen escaleren, waardoor het ook voor de scheidsrechter minder plezierig had kunnen aflopen.


Heb je nog iets toe te voegen?

Als ik dan toch nog iets moet melden, is het de zinloosheid van de tussentijdse rapportage van de KNVB, hetgeen volgens mij kan leiden tot oneerlijkheid, omdat ook rapporteurs deze standen kunnen inzien.”