Colofon


De Scheidsrechter Officieel orgaan van de Centrale Organisatie van  Voetbalscheidsrechters

Jaargang 87


Redactie

Leo Blank

Arie den Dulk


Aan dit nummer werkten mee:

Harry van Etten

Theo Hein

Jan Hooge

Han Marsman

Henk Potze

Hans Reefman

Bernard Schenk

Gertie Schol

Ron Sotthewes


Technische ondersteuning

Arie Zwanenburg


Regiocorrespondenten

West I vacant

West II Jan ter Harmsel E-mail regiowest2@covs.nl

Zuid I Jan Stuut E-mail regiozuid1@covs.nl

Zuid II Bernard Schenk E-mail regiozuid2@covs.nl

Noord vacant

Oost vacant


Fotoverantwoording:

Pro Shots, KNVB Media