Hoe is de clubarbitrage bij voetbalclubs geregeld? Dit is het zesde artikel in een serie van zes over het onderwerp clubarbitrage. Hierin komen clubs aan het woord die zich uitspreken over de situatie rond de arbitrage. In deze editie twee voetbalclubs uit district Noord.

Scheidsrechtercommissie met v.l.n.r. Gerald van Driel, Jorien Heegen, René Broekman, Albert Gerding, Bert Lamberts en Martina Boer.

Vruchtbare samenwerking tussen VV Beilen en CVV Fit Boys

In Midden Drenthe recruteren ze clubscheidsrechters bij de scholen

Door ARIE DEN DULK


De voetbalverenigingen Beilen en CVV Fit Boys, respectievelijk zondag- en zaterdagclub, spelen op hetzelfde sportcomplex. Er wordt op diverse fronten samengewerkt. Onder andere op het gebied van de clubarbitrage. René Broekman, scheidsrechtercoördinator CVV Fit Boys verduidelijkt in bijgaand interview hoe dat tot stand is gekomen en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn.


In 1930 werd de VV Beilen opgericht. De namen van de mannen van het eerste uur komen we ook nu nog veelvuldig tegen in de Beiler gemeenschap. Bijvoorbeeld de namen Steenge, Mensing, Padding, Sattler Meppelink en Smit. Het eerste elftal van VV Beilen is momenteel een stabiele tweedeklasser en speelt op zondag KNVB Noord. VV Beilen heeft ongeveer 600 leden.

Voetbalvereniging Fit Boys werd opgericht in 1953 omdat er in Beilen geen christelijke voetbalvereniging was. Er was behoefte aan een sportieve omgeving met een sfeer van respect en het naleven van christelijke waarden. Het eerste team van de Fit Boys speelt op zaterdag in de derde klasse van de KNVB Noord. Fit Boys heeft ook ongeveer 600 leden.

Bij zowel VV Beilen als CVV Fit Boys kan worden gevoetbald in de zaal, op het veld en wordt 45+ en 35+ voetbal aangeboden.


Samenwerking

Fit Boys en de VV Beilen zijn twee verenigingen die gebruik maken van hetzelfde complex. Het sportcomplex is geprivatiseerd en wordt beheerd door de Stichting Noord-West. Wel wordt er op diverse fronten samengewerkt. Zo is er een gezamenlijke kantine-inkoop. Ook is er een gezamenlijke scheidsrechterscommissie. Het dames- en meisjesvoetbal is sinds 2015 samen gegaan.


Het sportpark

Sportpark Noord-West ligt aan de Eursingerweg In Beilen. Het is een modern en praktisch ingericht sportpark waar beide voetbalverenigingen bijzonder tevreden over zijn en waar de tegenstanders met respect en jaloezie over praten. Er zijn zeven speelvelden, centraal ligt het kantine- en kleedkamercomplex. Beide verenigingen hebben ieder een eigen kantine en een eigen bestuurskamer. Daarnaast zijn er 20 kleedkamers, twee fysioruimten en vier kleedkamers voor scheidsrechters. Ruim voldoende dus om de elftallen, de tegenstanders en de scheidsrechters goed te ontvangen. Sinds vorig jaar is er ook een kunstgrasveld, maar het hoofdveld blijft voorzien van een echte grasmat.


ST Beilen / Fit Boys

Sinds 2015 is er een officiële samenwerking tussen VV Beilen en CVV Fit Boys op het gebied van dames- en meisjesvoetbal onder de naam ST (samenwerkende teams) Beilen / Fit Boys (ST). In 2016 is een intentieverklaring getekend voor drie jaar. Tevens heeft de ST een nominatie gehad voor de stimuleringsprijs. Sinds het begin van de oprichting is al een aantal teams kampioen geworden en dit seizoen werd door dames 1 de beker gewonnen, toch een mooi resultaat voor zo’n kort bestaan.

Martina Boer als assistent-scheidsrechter.

Clubarbitrage

De beide verenigingen hebben sinds 2017 een gemeenschappelijke scheidsrechterscommissie bestaande uit

Bert Lamberts, voorzitter, (Beilen), Albert Gerding, secretaris, (Fit Boys), Martina Boer, lid, (Fit Boys), René Broekman, lid, (Fit Boys), Jorien Heegen, lid, (Beilen), Gerald van Driel, lid, (Beilen).

Bij de CVV Fit Boys is een scheidsrechtercoördinator voor zowel de jeugd als de senioren. Bij de VV Beilen is een aparte coördinator voor de jeugd en voor de senioren.

Mede door de ST damesteams (wie fluit welk ST team) kwamen beide verenigingen in gesprek over de arbitrage. Het fluiten van de dameswedstrijden werd geregeld. “Maar we kwamen tot de conclusie dat beide verenigingen hetzelfde brede doel hadden. Hoe behouden we huidige scheidsrechters en hoe kunnen we het scheidsrechterkorps uitbreiden. Het resultaat is uiteindelijk, dat we, in samenspraak met beide besturen, sinds 2017 een scheidsrechterscommissie hebben. Er waren reeds plannen voor samenwerking op het gebied van de arbitrage. Thijs Rozeboom van de KNVB heeft hierin een adviserende rol gehad. Samen is er een beleidsplan opgesteld en gepresenteerd aan beide besturen,” aldus Broekman


Scheidsrechtercursus op de middelbare scholen

n maal per seizoen, begin oktober, organiseert de scheidsrechterscommissie samen met de scholen CSG Vincent van Gogh en Dr. Nassau College in Beilen een scheidsrechterscursus voor leerlingen. De leerlingen van de brugklas van het CSG Vincent van Gogh en Dr. Nassau College kunnen hier maatschappelijke stagepunten mee behalen. Twee jaar geleden heeft dit 22 jeugdscheidsrechters opgeleverd voor diverse voetbalverenigingen binnen de gemeente Midden-Drenthe en voor VV Beilen en CVV Fit Boys leverde dit respectievelijk zeven en acht verenigingsscheidsrechters op. Het initiatief voor deze cursussen komt van scheidsrechtersvereniging HZOD.

Trainers/leiders en andere verenigingsleden mogen aspirant-scheidsrechters aandragen. De scheidsrechterscommissie zal de aspirant-scheidsrechter begeleiden bij de eerste wedstrijden.

Kandidaat-scheidsrechters kunnen zich natuurlijk ook zelf opgeven bij de scheidsrechterscoördinator.


Beleidsdocument Abitrage-uitvoering

De scheidsrechtercommissie heeft een document samengesteld Abitrage-uitvoering VV Beilen/ CVV Fit Boys. Dit document beschrijft de uitvoering van het arbitragebeleid van Beilen / Fit Boys.

Begeleiding van de verenigingsscheidsrechters wordt in principe gedaan door de scheidsrechterscoach met het betreffende taakveld. Getracht wordt verenigingsscheidsrechters zo veel mogelijk te begeleiden door ‘vaste’ coaches. De scheidsrechterscoach heeft zowel de taak om scheidsrechters te begeleiden, als scheidsrechters te beoordelen. Deze aanpak staat echter nog in de kinderschoenen. .


Seizoensaftrap scheidsrechters

Voor het komende seizoen organiseert eind augustus COVS Hondsrug Zuid Oost Drente (HZOD) een aftrapbijeenkomst voor alle (club)scheidsrechters uit de regio Midden Drenthe en andere belangstellenden. De organisatie is dus in handen van bovengenoemde scheidsrechtervereniging en zal op sportcomplex Noord-West worden gehouden. Dit jaar worden de nieuwe spelregels uitgelegd en besproken.

Begin oktober worden alle scheidsrechters, (jeugd)trainers en (jeugd)leiders van beide verenigingen uitgenodigd voor een bijeenkomst om het seizoen af te trappen. Deze bijeenkomst zal geheel in het teken van de arbitrage staan en hier komen de (nieuwe) spelregels aan de orde. Tevens zal er aandacht zijn voor normen en waarden.


Organisatie KNVB scheidsrechtercursus

Het is de wens van de beide verenigingen om in de maanden oktober/november 2019 een scheidsrechtercursus in samenwerking met de KNVB te organiseren. Om een cursus te starten zijn er minimaal 14 cursisten nodig en daarom zijn alle voetbalverenigingen van Midden Drenthe benaderd.

Martina Boer als assistent-scheidsrechter.


Animo

Ondanks alle inspanningen valt het niet mee om voldoende clubscheidsrechters te werven. “We merken dat dit geen populaire vrijwilligerstaak is. Vooral op groot veld is het moeilijk om vrijwilligers te krijgen. Conditioneel moet je dan meer doen en je hebt te maken met grensrechters, dit schrikt mensen waarschijnlijk af.

Maar sinds de oprichting van de scheidsrechtercommissie zien we wel dat er bij beide verenigingen meer aandacht voor de arbitrage is.”

De leeftijdsopbouw bij de seniorenscheidsrechters bij de VV Beilen is een punt van zorg. De jongste seniorenscheidsrechter is 50 jaar en de oudste seniorenscheidsrechter is 74. Bij Fit Boys zijn de seniorenscheidsrechters tussen de 45 en 55 jaar. Daarnaast zijn er vele jeugdscheidsrechters die de jeugdwedstrijden fluiten. Deze komen van de eerder genoemde pupillencursus. Maar vooral tussen de 20 en 40 jaar zijn er weinig scheidsrechters, meestal voetballen ze zelf nog en vinden ze dat leuker.

Elk weekend (zaterdag en zondag) worden er op sportpark Noord-West gemiddeld zo’n 30 wedstrijden gespeeld. Veruit de meeste moeten worden gefloten door verenigingsscheidsrechters omdat er geen KNVB-scheidsrechters aangesteld wordt (meeste teams spelen B-categorie). “Het zal geen verrassing zijn dat de we nog wel eens scheidsrechters te kort komen. Vaak lukt het wel om de bezetting voor de seniorenwedstrijden rond te krijgen. Voor sommige jeugdwedstrijden zal een leider als scheidsrechter/spelleider moeten fungeren.”


Faciliteiten

De seniorenscheidsrechters krijgen van de verenigingen een compleet tenue in bruikleen. Ook de jeugdscheidsrechters kunnen gebruik maken van een tenue dat door de verenigingen beschikbaar is gesteld.

In de Week van de Scheidsrechter is er extra aandacht voor de arbitrage. Zo was er vorig jaar een lokaal gebakje beschikbaar voor alle scheidsrechters. Diverse teams hadden zelf een traktatie geregeld voor de scheidsrechter.

Een scheidsrechter hoeft geen extra kosten te maken, maar krijgt geen vergoeding. Met een hapje en drankje na de wedstrijd moeten ze het doen. Een scheidsrechter moet ook fluiten omdat hij het leuk vindt, niet omdat hij er een vergoeding voor krijgt.

Voorts zijn ze uitgenodigd op de diverse thema-avonden zoals eerder aangegeven en mogen ze op de vrijwilligersavond komen. Cursussen en/of bijscholing worden kosteloos aangeboden.


Ondersteuning COVS

Het contact met COVS HZOD is goed. René Broekman is naast de functie van scheidsrechterscoördinator bij Fit Boys tevens bestuurslid van COVS HZOD en dus zijn er korte lijnen. “Deze scheidsrechtersvereniging heeft regelmatig bijeenkomsten op ons sportcomplex georganiseerd. Beide verenigingen zijn donateur van COVS HZOD. Maar wat nog ontbreekt is een uitwisseling van scheidsrechters met andere clubs in de regio. Dit is een punt van aandacht van de scheidsrechtercommissie,” aldus Broekman.

Geel en rood

Op onze vraag hoe de clubs omgaan met het noteren en doorgeven van rode en gele kaarten is René Broekman stellig. “Het beleid dat door de scheidsrechterscommissie wordt uitgedragen is dat alle kaarten (geel en rood) worden door gegeven aan de KNVB. We krijgen natuurlijk niet alles mee wat er op het veld gebeurt, maar drukken de scheidsrechters op het hart de kaarten door te geven. Bij de seizoensopening wordt dit benadrukt. Maar het is ook zo dat de meeste teams voetballen in de B-categorie waarbij de tijdstraf geldt.”


Doorstromen clubscheidsrechters naar de KNVB

Het is bij beide verenigingen niet zo dat talenten onder de scheidsrechters die hogerop willen worden omgepraat. Vaak zie je nog wel eens dat clubs krampachtig de scheidsrechters bij de club willen houden. Bij Fit Boys is Martina Boer als scheidsrechter actief in district Noord. Tevens wordt zij als assistent-scheidsrechter voor internationale toernooien uitgenodigd. Martina is naar aanleiding van de scheidsrechtercursus zoals gegeven op de scholengemeenschap Vincent van Gogh verder gegaan als scheidsrechter.

Bij Fit Boys zijn drie scheidsrechters als KNVB-scheidsrechters actief (Albert Gerding, René Broekman en Martina Boer). Bij de VV Beilen is één scheidsrechter als KNVB-scheidsrechter actief (Gerald van Driel).

“Het is dus niet toevallig dat deze arbiters zitting hebben in de scheidsrechterscommissie. Zij zijn immers het meest betrokken bij de arbitrage,” aldus René Broekman.


Actieve scheidsrechtersvereniging


We merken dat er in Drenthe veel aandacht wordt geschonken aan de situatie rond de clubarbitrage. Dat wordt immers steeds belangrijker omdat het aantal KNVB-scheidsrechters terugloopt. HZOD als scheidsrechtervereniging onderkent dit probleem en is zeer actief met initiatieven zoals de eerder genoemde scheidsrechtercursussen via de scholen, maar ook het convenant dat in 2018 is afgesloten met voetbalclubs en andere maatschappelijke organisaties. Met deze brede basis moet welhaast goede vruchten gaan afwerpen voor de toekomst. Met zo’n actieve scheidsrechtersvereniging kunnen de clubs hun voordeel doen.