Voorwoord

Kennismaking

Voorwoord

Kennismaking

door Ron Sotthewes, voorzitter COVS


Als kersverse voorzitter van de COVS tracht ik in de eerste periode van mijn voorzitterschap de COVS en de vele leden die enorm veel tijd en energie in de vereniging steken te bezoeken en te leren kennen. Enkelen van u heb ik reeds mogen ontmoeten tijdens de JAV (uitstekende verzorging van Gorinchem, chapeau!) en ik was enorm verrast, blij, enthousiast en opgelucht te mogen vernemen dat u voor mij heeft gekozen. Afscheid namen wij in Gorinchem van een zeer bevlogen voorzitter Pol Hinke, een echte verbinder en bruggenbouwer. Zijn inzet in de achterliggende jaren was tomeloos. Heel hartelijk dank voor de mooie jaren die je de COVS hebt gegeven en heel veel succes in de toekomst met datgene wat je gaat doen.

De komende weken is mijn agenda al aardig volgeboekt met verenigings- en landelijke COVS-activiteiten. Zo zijn er reeds vergaderingen met de KNVB gepland en vindt op 1 juni het NK-jeugdspelregels in Apeldoorn plaats. Op 15 juni vindt in Enschede het NK spelregels voor COVS-teams plaats. Het NK veldvoetbal vind ook plaats in Enschede op 22 juni. Het voetbalkampioenschap voor district Oost voor scheidsrechters vind plaats in Voorst op 29 juni.

Natuurlijk vinden er de komende tijd nog veel meer activiteiten plaats waarvoor wij u graag verwijzen naar onze website www.covs.nl


Competitie-einde

Deze weken worden weer veel scheidsrechters en assistenten ingezet om zowel kampioenswedstrijden als wel nacompetitieduels te volbrengen. Uiteraard wenst het hoofdbestuur u daarbij veel plezier en wijsheid toe. Wij vertrouwen erop dat alles in goede banen zal verlopen.


KNVB

Zoals u op onze website heeft kunnen vernemen heeft het hoofdbestuur met enkele landelijke verenigingsvertegenwoordigers van de COVS en KNVB een bijeenkomst gehad. Gezamenlijk optrekken om de samenwerking op verschillende gebieden te verbeteren moet onze inzet zijn. Met de brainstormavond over opleiden van zowel KNVB- als verenigingsscheidsrechters is een eerste stap in de goede richting gezet. Aan het hoofdbestuur de taak om met een gedegen aanpak verdere strategische zetten te doen.


Toekomstige uitdagingen COVS

Gelukkig hebben wij als COVS vele sterke kanten en kunnen we die inzetten daar waar noodzakelijk, hierbij valt te denken aan:

• Kennis- en vaardigheden

• Cohesie onderling

• Veel eigen locaties

• De wil om te veranderen van…

• Rondje langs de velden

• Arbitragecongres

• Samenwerking intern en extern COVS/KNVB

• Financiële positie COVS, etc.


Echter de COVS kent ook minder sterke kanten waarvoor er op korte termijn echt aandacht nodig is:

• Vergrijzend ledenbestand

• Relatief weinig actieve scheidsrechters

• De financiële posities van diverse verenigingen

• Te weinig focus op jeugd en toekomst

• Samenwerking scheidsrechtersverenigingen versus hoofdbestuur

• Onvoldoende aandacht op opleidingen, werven van leden.

• Verbetering rapportagemethodieken ( COVS/KNVB )

• Inzet social media, website verbeteren.

• Naamsbekendheid COVS, etc.


Samenwerken in alle geledingen is dus gewenst en vooral planmatig. Uiteraard zal het hoofdbestuur de gekozen koers voortzetten en u daarvan op de hoogte houden.