Hoe is de clubarbitrage bij voetbalclubs geregeld? Dit is het vijfde artikel in een serie van zes over het onderwerp clubarbitrage. Hierin komen clubs aan het woord die zich uitspreken over de situatie rond de arbitrage. In deze editie twee voetbalclubs uit West I.

Dipje in realisatie van ambitieuze doelstellingen is hopelijk eenmalig

Clubarbitrage gaat op en neer

Door ARIE DEN DULK


Toen de redactie de fraaie website van csv Jong Holland bezocht was het meest in het oogspringende beeld een foto van drie clubscheidsrechter die de ‘helden van Jong Holland’ werden genoemd. Toen dachten wij: als er zoveel aandacht aan de scheidsrechters wordt besteed dan moet dat moet daar wel goed zitten. Via Mike Meijers kregen we contact en hij geeft uitleg over de gang van zaken bij deze zaterdagvereniging.


Jong Holland is opgericht in mei 1933 en bespeelt het gemeentelijk sportpark gelegen bij de paardenbaan in de Alkmaarse Hout. Daar bevond zich ook het stadion waar voorheen AZ zijn wedstrijden speelde en de allereerste wedstrijd in het betaalde voetbal werd gehouden. Het terrein ligt centraal ten opzichte van de woonwijken en daarom rekruteert de vereniging zijn leden in de wijken die aan de zuidelijke rand van de binnenstad liggen. Jong Holland affichieert zich graag als een sterk buurtgebonden vereniging waar prestatie en plezier hand in hand gaan.


Van oudsher speelde Jong Holland alleen op zaterdag omdat het van oorsprong een christelijke vereniging was. Veel leden uit het protestantse gedeelte van de bevolking vonden hun weg naar Jong Holland. Dat is nu heel anders, het principe van ‘nooit op zondag’ is anno 2019 al lang losgelaten en noodzakelijkerwijs moet men uit ruimtegebrek soms uitwijken naar de zondag. Maar niet alleen op de zondag wijkt men uit. Ook op de zaterdag is het programma overvol zodat wordt uitgeweken naar de velden van Alkmaarse Boys in de wijk Overdie.

Scheidsrechtercoördinator en clubscheidsrechter Mike Meijer geeft instructies bij aanvang van een wedstrijd van Jong Holland O13/2 tegen een jeugdteam van Hollandia T. Foto Harry van Etten.

Beleidsplan

Jong Holland telt circa 800 leden, het standaardteam speelt in de 2e klasse op zaterdag. Er zijn momenteel meer dan 40 teams, waarvan 5 dames/meisjes en 5 teams spelen in de 35+ competitie.

Sinds het seizoen 2014-2015 is aandacht gekomen voor de arbitrage. Een blik op de website leert dat er geen sprake is van een expliciet arbitrageplan. Scheidsrechterzaken vallen onder het algemeen Beleidsplan dat voor vijf jaar is vastgelegd en in het seizoen 2014-2015 is geschreven. Wel getuigt het van ambitie wanneer er geschreven wordt dat de doelstelling is om alle wedstrijden door opgeleide scheidsrechter te laten fluiten. Maar niet verteld wordt hoe dat doel moet worden bereikt. Werving, behoud, opleiding? Concreet is dit niet ingevuld. Voorts wordt er elk seizoen een spelregelavond georganiseerd en wordt gestreefd naar volledige sponsoring van het gehele scheidsrechtercorps.


De ambities kregen een boost door de enorme inzet van Ralph de Kleijn. Hij werd de scheidsrechtercoördinator en dit heeft geleid tot een aanwas van circa 15 scheidsrechters, zowel pupillen, junioren alsook senioren. De huidige coördinator Mike Meijer heeft een KNVB cursus hiervoor gevolgd.

Na het vertrek van Ralph (werk gerelateerd)  hebben Mike Meijer (clubscheidsrechter) en Onno Zijp (KNVB-scheidsrechter) het van Ralph overgenomen, helaas niet met de bindingskracht van Ralph. Er ontstond in het begin een gat in de organisatie. Mede hierdoor zijn er circa vijf scheidsrechters overgebleven.

Wat er veel heeft toe bijgedragen is dat er vanaf het begin contact is gezocht met andere voetbalclubs en KNVB. Hierdoor is onder meer een succesvol overleg opgezet met de verschillende scheidrechtercoördinatoren in de regio Groot Alkmaar. Ongeveer vier keer per jaar komt men bij elkaar en worden de verschillende zaken op het gebied van de arbitrage besproken. Overigens schuift hier ook een vertegenwoordiger van de KNVB bij aan (Pascal Engelbertink). Dat geeft het overleg nog meer waarde.


Opleiding en praktijk

De opleiding van de clubscheidsrechters gebeurt via de bekende KNVB-cursussen. Binnen het corps van scheidsrechters vragen we dan ervaren (club) scheidsrechters om de nieuwe scheidsrechters te begeleiden.

De animo om bij Jong Holland als clubarbiter aan de slag te gaan varieert nogal. Je moet mensen wel enthousiast maken en benaderen om de te gaan fluiten. Soms heb je veel mensen die willen gaan fluiten en helaas is er ook soms minder animo. Komend seizoen wordt gestart met weer met negen nieuwe cursisten voor een scheidsrechteropleiding (mannen en vrouwen), dus dat is prima nieuws.

Een aantal clubscheidsrechters van Jong Holland met v.l.n.r. Ralph de Kleijn (voormalig coördinator), Job Thoes en Kees van Bemmel. Foto natasjafotografeert.nl

De leeftijdsopbouw van de clubscheidsrechters is een mooie variatie van jong en oud(er). Vijf scheidsrechters op niveau senioren en jeugd, vijf scheidsrechters op niveau jeugd. Maar helaas reden we het daar niet mee. We moeten op een zaterdag zo’n 12-15 wedstrijden bemannen en niet iedereen is elke zaterdag beschikbaar. En daarom wordt er nog wel eens een beroep gedaan op de leider om te fluiten.

Helaas is er geen uitwisseling met buurtclubs. Het was binnen het coördinatorenoverleg wel de intentie, maar dat is helaas nog niet echt van de grond gekomen. Zoals aangegeven is er wel contact en overleg met de verschillende coördinatoren van de Alkmaarse clubs en vlak daarbuiten.

“Als er ambitieuze scheidsrechters verder willen dan alleen bij de club fluiten dan leggen we die natuurlijk geen strobreed in de weg. Tot nu toe is dat een keer gebeurd met Rob Krul die nu voor de bond fluit. Maar we willen het contact met deze scheidsrechters niet verliezen en waar mogelijk toch nog inzetten voor de club. Als actieve fluittist of anders in de begeleiding.”


Faciliteiten        

We denken er over na om een vergoedingenmodel te introduceren, daarnaast krijgt een scheidsrechter wat te drinken en als het moet ook iets te eten op de club. Er is een sponsor die kleiding voor club/pupillen scheidsrechters regelt. En we organiseren minimaal 1x per seizoen een gezamenlijk uitje. Naast de jaarlijkse KNVB actie ‘Week van de Scheidsrechter’ waarbij er van verschillende kanten veel aandacht voor de scheidsrechters is.

Je hoort nogal eens dat kaarten na afloop worden kwijtgescholden of er een deal wordt gemaakt. We willen bij Jong Holland vooral ‘opvoedkundig’ fluiten, dat is echt een pré, maar als het niet anders kan is disciplinair straffen met kaarten noodzakelijk die ook naar de KNVB toe geregistreerd worden,” aldus Mike Meijer.


De situatie bij Jong Holland toont maar weer eens aan dat je altijd moet blijven werven. En aandacht moet besteden aan de scheidsrechters om ze te behouden voor de club. Het potentieel aan clubscheidsrechters kan zomaar plotseling dalen, de aanwas kan stagneren, dat verschilt per seizoen. Na veel inzet zijn er ruim voldoende scheidsrechters inzetbaar en als dan de leiding plotseling wegvalt kan dat zomaar halveren. Ook de noodzaak van een brede scheidsrechtercommissie wordt hier aangetoond zodat wanneer je belangrijke frontman wegvalt je taken kunt verdelen. Eén is geen zegt het spreekwoord. .