Voorwoord

De laatste

Dit is mijn laatste voorwoord voor De Scheidrechter. Op de aankomende jaarvergadering van 18 mei ga ik de voorzittershamer na vier-en-een-half jaar doorgeven aan mijn opvolger.

Aan de ene kant vertrek ik met pijn in het hart, er is nog zoveel te doen. Aan de andere kant is het ook goed dat ik stop en dat er een nieuwe voorzitter, die weer met een frisse blik naar de organisatie kijkt, aan het roer komt.


In de afgelopen maand ben ik nog volop in de weer geweest voor de COVS. Zo hebben we met verschillende vertegenwoordigers van COVS-groepen een goede bijeenkomst gehad in Zeist. Daar spraken we met de KNVB-academie over de opleidingen van scheidsrechters en wat de COVS en de KNVB daarbij voor elkaar kunnen betekenen. Er kwamen mooie zaken uit en het geeft me energie om met deze dingen bezig te zijn. We zorgen er dan met elkaar voor dat de opleidingen en bijscholingen voor scheidrechters verbeteren, dat het aantrekkelijk wordt voor nieuwe scheidsrechters om te gaan fluiten en dat de arbitrage goed beslagen het veld betreedt voor hun wedstrijden. Het zijn dit soort bijeenkomsten die ik ga missen.


Waar ik mij zorgen over blijf maken is het verbale en fysieke geweld dat nog steeds aanwezig is op en rond voetbalvelden. In mijn periode als voorzitter heb ik dit onderwerp vaak ter sprake gebracht, maar ik kan moeilijk zeggen dat het probleem uit de wereld is. Daar baal ik van en ik durf ook wel te zeggen dat – als ik het over kon doen – ik nu andere keuzes zou maken op dit dossier. Er zijn best veel zaken die aangepakt kunnen worden om de sfeer te verbeteren als de wil er is. Het blijft voor mij bijvoorbeeld een doorn in het oog dat spelers en trainers in het betaalde voetbal, met het oog op hun voorbeeldfunctie, zo tekeer kunnen gaan (vaak zonder kennis van zaken) en daar zo gemakkelijk mee weg komen. Maar de wil bij de voetbalclubs en de KNVB om dit echt aan te pakken ontbreekt. Frustrerend. Een klein lichtpuntje was er wel deze week: de UEFA schorst Neymar voor drie wedstrijden naar aanleiding van kritiek op de scheidsrechter na een verloren Champions League-wedstrijd. Een wedstrijd waarin hij notabene zelf niet eens meedeed en de kritiek werd geuit via Twitter. Chapeau voor de UEFA dat dit wordt aangepakt, deze speler is al met veel te veel wangedrag weggekomen.


In de laatste regels van dit voorwoord richt ik mij tot alle mensen waar ik in de afgelopen jaren mee heb samengewerkt: mijn medebestuursleden in het landelijke bestuur, de commissieleden, de redactie van De Scheidsrechter, de bestuurders van de COVS-verenigingen, de voormalige districtsbestuurders van de COVS en de vrijwilligers bij de organisatie van toernooien, spelregelwedstrijden en de COVS-congressen. Dank voor de fijne tijd die ik als voorzitter heb mogen beleven, dank ook voor de manier waarop we met elkaar mooie dingen hebben bereikt.


Ook mijn gesprekspartners bij de KNVB ben ik dank verschuldigd. Dank voor het vertrouwen dat er was, ondanks de toch ook wel regelmatig aanwezige meningsverschillen. Toch denk ik dat we de juiste dingen hebben gedaan, waardoor op veel fronten de samenwerking tussen COVS en KNVB in het belang van de scheidsrechters is verbeterd.

Overal in het land heb ik mensen leren kennen die zich met hart en ziel inzetten voor de COVS, hun scheidsrechtersvereniging en de arbitrage. Het was een voorrecht om jullie te leren kennen en ik spreek dan ook de wens uit dat we elkaar nog regelmatig tegen zullen komen bij COVS-activiteiten. Tot ziens!