REGIONIEUWS OOST

Huldiging Theo Solen voor 50 jaar lidmaatschap

Door RON SOTTHEWES


Op 1 maart heeft het bestuur van de Deventer Scheidsrechtersvereniging in het prachtige clubhuis Theo Solen, voormalig voorzitter en erelid, gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de COVS. Eigenlijk is Theo al 52 jaar lid maar ondanks de moderne technologie schijnt dat signaal niet automatisch uit de systemen te komen. In het bijzijn van zijn vrouw Joke, dochter Chantal en de door Theo Solen geselecteerde dertig genodigden werd het een huldiging om niet snel te vergeten. Zo waren er voormalig bestuurders van de landelijke COVS, leden van de DSV en KNVB aanwezig om Theo te feliciteren. Daarnaast waren er zelfs COVS-bestuurders speciaal uit Limburg gekomen, ondanks het startende carnaval (kleding lag al achter in de auto), om Theo Solen toe te spreken, te feliciteren en te huldigen. De toespraak van de voormalig voorzitter van de Deventer Scheidsrechtersvereniging Ron Sotthewes en de lovende woorden van voormalig COVS-bestuurder Wil Paauwe vielen goed bij de jubilaris en de overige aanwezigen.


Theo Solen was voorzitter van de COVS Nederland van 1997-2007 en is erelid van de COVS Nederland sinds 2007. Zijn ‘Sport CV’ waarin ook zijn actieve deel als scheidsrechter werd benoemd, is uitgebreider dan, met alle respect, het plaatselijke dagblad. Theo had voor de huldiging de plaatselijke cateraar voor zijn karretje gespannen om vooral veel en lekkere hapjes te maken. Daarin zijn zij beiden zeker geslaagd, het was voortreffelijk.

Na de toespraken en het gezellige samenzijn nam Theo een gezelschap mee richting Heeten, de woonplaats van Theo Solen, om de dag af te sluiten en de waardering uit te spreken dat zovelen gehoor gaven aan zijn uitnodiging. Het was nog lang smakelijk en gezellig…

Staand Theo Solen.

Drie jubilarissen COVS Nijmegen

Door GEO VAN TINTELEN


Op de ALV van 13 maart 2019 zijn drie leden van de COVS Nijmegen gehuldigd. Henk Guelen en Vincent Barrett door de COVS en John Bijmans door de KNVB.


Henk Guelen

Vorig jaar heeft Henk aangegeven niet meer verkiesbaar gesteld te willen worden als bestuurslid. Na een zittingsperiode van 16 jaar is hij afgetreden als bestuurslid en secretaris. Hierdoor heeft het Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN) gemeend Henk te belonen met de zilveren speld. De aanwezigen van de ALV hebben daarnaast unaniem besloten Henk tot erelid te benoemen van de COVS Nijmegen. Een bijzonder moment in de geschiedenis van Nijmegen die nu twee ereleden binnen de vereniging kent.

Bij de uitreiking werd Henk in het zonnetje gezet door Frank Sanders (afgevaardigde van het VCN). Zonder dat Henk op de hoogte was gesteld waren zijn vrouw, dochter en schoonzoon aanwezig en deelde zijn dochter de zilveren speld uit.


Vincent Barrett

Vanwege zijn 25-jarig jubileum als lid van de COVS is Vincent gehuldigd. Mede door zijn vele activiteiten in het heden en verleden voor de KNVB, is Vincent een graag geziene gast op de trainingsavonden van de COVS Nijmegen. Namens de COVS Nijmegen sprak voorzitter Geo van Tintelen tot Vincent. Na de anekdotes en dankwoorden van Geo, nam Henk Guelen de taak op zich om Vincent te huldigen met een speldje en bloemetje.


John Bijmans

Hij staat liever niet op de voorgrond, onze John Bijmans. In de afgelopen tientallen jaren was John scheidsrechter (veld en zaal), lid van de scheidsrechterscommissie en is hij actief voor de KNVB als scheidsrechtersbegeleider (SB’er). Daarnaast biedt hij ondersteuning aan het bestuur van COVS Nijmegen. De KNVB besloot vanwege zijn inzet op al deze terreinen tijdens de ALV John te onderscheiden met de gouden scheidsrechtersspeld. Ferry van Ark, scheidsrechterscoördinator regio Oost, sprak waarderende woorden tot John en reikte hem de speld uit.

Linkerfoto: Henk Guelen ontvangt de zilveren COVS-speld van zijn dochter (midden). Rechts Frank Sanders namens het VCN.

Foto midden: John Bijmans (links) ontvangt de gouden scheidsrechtersspeld uit handen van KNVB-functionaris Ferry van Ark (rechts).

Rechterfoto: Vincent Barrett.