REGIONIEUWS NOORD

Jan Dijkstra benoemd tot lid van verdienste DSV

Door HARM VEENSTRA


Tijdens de jaarvergadering van COVS Drachten benoemde voorzitter Piet de Boer namens de hele vergadering Jan Dijkstra tot lid van verdienste van de Drachter Scheidsrechters Vereniging.

Jan is lid sinds 1 maart 1973, dus ruim 46 jaar en heeft zich altijd verdienstelijk opgesteld voor de SVD. Toen Jan enige jaren geleden officieel stopte als KNVB-scheidsrechter is hij als clubscheidsrechter voor diverse clubs in de regio verder gegaan met fluiten. Toen Jelte v.d. Wal in 2007 stopte als trainer heeft hij eerst samen met Andries Booij de training verzorgd. Later heeft Jan binnen de COVS een trainerscursus gevolgd, en dat hebben we geweten. “We kregen nog meer ‘op e húd’, (te verwerken).

Al vanaf 2007 verzorgt Jan nu de training en naar volle tevredenheid van onze leden. De belangstelling valt soms wel eens tegen, maar Jan houdt de kop ervoor en enthousiast gaat hij door. De trainingsgroep traint nog steeds met veel plezier, en een grapje tijdens de training mag dan niet ontbreken.

Bestuur Drachten drie ereleden rijker

Door HARM VEENSTRA


Voorzitter Jo Hoekstra, secretaris Harm Veenstra en penningmeester Douwe Boonstra, kortom het gehele dagelijkse bestuur van DSV is tijdens de laatste jaarvergadering benoemd tot ereleden. Dat gebeurde op voordracht van erevoorzitter Piet de Boer en de vergadering ging onder een daverend applaus akkoord.


Piet somde de verdiensten op van de drie kersverse ereleden. Te beginnen bij Jo Hoekstra, nu 12 jaar voorzitter en voor drie jaar ‘bijgetekend’. Is zich ook na zijn actieve scheidsrechtersloopbaan in allerlei vormen blijven inzetten voor de Drachtense Scheidsrechtersvereniging, waarvan de laatste 12 jaar als voorzitter.

Harm Veenstra is lid sinds 1 april 1981. Actief geweest als voetbalscheidsrechter en tegenwoordig actief als scheidsrechter / rapporteur in de zaal. Nu bijna tien jaar secretaris van onze club, destijds het secretariaat overgenomen van René Wijma. Als secretaris komt er veel werk op je af, maar ondanks dat heeft Harm de zaakjes altijd prima voor elkaar. Harm is een man van recht door zee en houdt van duidelijkheid. Grote animator geweest bij de opzet van het spelregelteam, en zelf ooit nog eens landelijk spelregelkampioen, allround jurylid.

Douwe Boonstra is lid 1 maart 1978 en al 13 jaar penningmeester in het huidige bestuur. Als scheidsrechter en op vele andere fronten is Douwe zeer actief geweest zowel op het veld dan wel in de zaal. Douwe is voor onze vereniging o.a. op financieel gebied van onschatbare waarde. Een hele opgave is het ieder jaar weer om de vrijwillige donaties van de voetbalclubs binnen te halen. Voor Douwe geldt er maar een spreuk en dat is: Der mat altijd jild by seit er dan en it kin financieel net ut ! Er moet altijd geld bij, het kan financieel niet uit. Vanaf 2006 is Douwe nu penningmeester, destijds opvolger van Willem Kluiter. Wanneer er een beroep op hem werd gedaan om als coach op te treden bij ons COVS-voetbalgebeuren, was hij altijd van de partij. Ook de komende twee jaar is hij de penningmeester en daar zijn we blij mee.

De kersverse ereleden v.l.n.r. Harm Veenstra, Jo Hoekstra en Douwe Boonstra.

Voor 425 jaar aan jubilarissen tijdens jaarvergadering

Door MARCEL BELLINGA


Jannes Mulder uit Groningen is op 15 april bij zijn aftreden als bestuurslid benoemd tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen. Jannes was 28 jaar lang actief als bestuurslid en vervulde daarnaast diverse andere functies voor de vereniging. Er werden verder diverse leden onderscheiden omdat ze al 25, 40, 50 of zelfs 55 jaar lid zijn. Tijdens de vergadering schetste voorzitter Robert van Dorst de belangrijkste beleidsvoornemens. Zo wil de vereniging de samenwerking met de KNVB en voetbalverenigingen intensiveren.


In totaal werd er voor 425 jaar aan jubilarissen gehuldigd. Naast het erelidmaatschap van Jannes Mulder werd Bé Bultena (Bedum) naar voren gehaald omdat hij al 55 jaar lid is. Dat geldt ook voor de afwezige Jan Niko de Boer (Haren). Gerard Helsma (Groningen), Joop Schokker (Groningen) en Tjarko Starke (Schildwolde) zijn al 50 jaar lid en voorzitter Robert van Dorst (Eelde) kreeg zelf de speld voor 40 jaar trouw lidmaatschap. Een 25 jarig jubileum werd gevierd door Alfons de Graaf (Groningen), Martin Schipper (Onnen) en Jacob Cleveringa (Baflo). Ook de afwezigen Freek Reitsema (Wirdum) en Mark Strijker (Hoogeveen) vieren dit jaar hun 25 jarig jubileum. Tot slot werd Bert Volders uit Bedum opnieuw gehuldigd als winnaar van het Johan Roeders spelregelkampioenschap.


Vanzelfsprekend werd er ook vergaderd door de bijna vijftig aanwezigen. Voorzitter van Dorst schetste onder het punt bestuursbeleid de belangrijkste voornemens voor de toekomst: interne rust en stabiliteit, intensiveren samenwerking met de KNVB, waar nodig vernieuwen van het aanbod aan activiteiten én het meer toenadering zoeken tot de voetbalverenigingen. Marcel Bellinga (voor een laatste termijn), Martin Schipper en Marc van der Haak werden herbenoemd in het bestuur.

V.l.n.r. voorzitter Robert van Dorst, Jannes Mulder, Alfons de Graaf, Jacob Cleveringa, Martin Schipper, Bert Volders (voor), Tjarko Starke, Bé Bultena en Gerard Helsma. Foto Marc van der Haak.

Trouwe HZOD-leden in het zonnetje gezet

Door THEO HEIN


Tijdens de jaarvergadering van scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuidoost Drenthe (HZOD) in De Meerfluit in Emmen zijn zes trouwe leden in het zonnetje gezet.

Barry Meems en Willem Wisman zijn beide al 50 jaar aan de Drentse scheidsrechtersvereniging verbonden.

Lovende woorden waren er ook voor Rennie Moes, die al 40 jaar lid is. Jans Weuring, Ab Jagersma en Herman Kone zijn een kwart eeuw aan HZOD verbonden. Het bestuur heeft waardering voor de clubliefde van de zes jubilarissen, die grote verdiensten voor de voetbalarbitrage hebben.

De HZOD-jubilarissen (van links naar rechts) Ab Jagersma, Barry Meems, Rennie Moes, Jans Weuring en Herman Kone werden in het zonnetje gezet.

Voetbaljeugd SWB bijgespijkerd over spelregels

Door JAN HOOGE


Tijdens twee leerzame cursusavonden heeft de voetbaljeugd van SWB (Schoonebeek-Weiteveense Boys) de fijne kneepjes van de spelregels onder de knie gekregen.

Onder leiding van HZOD-docent Edgar Voortman en KNVB-scheidsrechter Kevin Moed namen de cursisten tijdens de eerste lesavond de spelregels onder de loep en was er op het veld onder meer een uitleg over de meest ideale looplijnen van de scheidsrechter. Op de tweede lesavond mochten de cursisten onder het toeziende oog van Voortman en Moed zelf wedstrijden fluiten. Dat was een mooie ervaring voor de jeugdvoetballers uit Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek. “Het beheersen van de regels zorgt voor een sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de regels er ook nog eens voor zorgt dat een team meer kans maakt om te winnen”, is de opvatting van de initiatiefnemers.

Tijdens de nabespreking werden de verrichtingen van de jeugdige scheidsrechters geëvalueerd en werd nogmaals stilgestaan bij de belangrijkste aspecten van de voetbalspelregels. De leerzame sessie werd afgesloten met het oefenen van spelregelvragen. Scheidsrechtercoördinator Herman Wesseling is trots op het bereikte resultaat. “Dit is voor onze jeugdspelers een mooie voorbereiding voor het behalen van het spelregelbewijs. Hopelijk zien we een aantal van hen bovendien ook terug in de rol als scheidsrechter, want het is heel leerzaam om wedstrijden te leiden.”

De jeugdspelers van SWB werden op een leuke wijze bijgespijkerd over de spelregels en kregen van HZOD-docent Edgar Voortman en KNVB-arbiter Kevin Moed deskundige begeleiding. (Foto: HZOD).