Kritisch Bekeken

door LEO BLANKThemabijeenkomsten KNVBHet seizoen nadert zijn eind. Het moment waarop KNVB-scheidsrechters kunnen promoveren én degraderen.

Over het systeem van rapportage is al veel gezegd en geschreven. Dat de huidige opzet, vooral door gebrek aan voldoende gekwalificeerde rapporteurs, niet meer voldoet is voor iedereen zo klaar als een klontje. Met een beetje geluk wordt een bondsarbiter gemiddeld twee, hooguit drie keer per seizoen objectief beoordeeld. Dat is dan de wel hele smalle basis voor een stapje omhoog of terug.


Nu het eind van dit seizoen nadert is het goed om ook om te kijken naar de opzet van de themabijeenkomsten die de KNVB in de districten houdt. Een prijzenswaardig initiatief, dat bijvoorbeeld in West I is uitgebreid met een aantal avonden waarop heel specifiek één onderdeel van de arbitrage aan bod komt.

In tegenstelling tot de verplichte themabijeenkomst, die voor aanwezigheid en score in de spelregelvragen meetelt voor de eindrappportage, zijn de avonden over een bepaald facet niet verplicht. De KNVB mikt hierbij vooral op gemotiveerde scheidsrechters, die het ‘vak’ verder willen uitdiepen en handvatten willen krijgen om nog beter te gaan fluiten.


Chaotisch

Uit eigen ervaring durf ik te stellen dat niet alle bijeenkomsten die tot die laatste categorie behoren een succes waren. Sommige verliepen ronduit rommelig, om niet te zeggen chaotisch. En dat kwam vooral, denk ik, doordat vooraf niet goed was nagedacht over de organisatie van zo'n avond.

Soms kregen deelnemers, verdeeld in groepjes van drie of vier, een groot wit vel uitgedeeld waarop met stift allerlei zaken geschreven moesten worden. Geregeld kwam het voor dat daarbij beeldfragmenten werden vertoond op de smartphones die amper te onderscheiden waren.

Ook slaagde de cursusleider er niet altijd in zijn boodschap duidelijk over te bregen en helder te maken wat werd verwacht van de deelnemers. Het resultaat: veel gegniffel, door elkaar sprekende bezoekers, gelach en een volstrekt gebrek aan respect voor de KNVB-man of -vrouw, die toch ook maar zijn of haar vrije uurtjes opoffert om collega’s wijzer te maken.


Ondergesneeuwd

En dat is jammer. Want het idee achter de onverplichte thema-avonden is uitstekend. Verdieping, gedachtenuitwisseling, nieuwe gezichtspunten. Maar die pluspunten raken al gauw ondergesneeuwd als de cursusleider de aandacht van zijn of haar gehoor niet kan vasthouden. En al helemaal niet is staat is om zijn boodschap duidelijk over te brengen.

Het is een belangrijk aandachtspunt in de evaluatie die, mede op basis van enquêtevragen die deelnemers na enige tijd ontvingen, door de KNVB wordt gemaakt en in het nieuwe seizoen hopelijk tot een meer effectieve opzet en voor iedereen leerzame avonden leidt.