In Memoriam Govert van der Borden

Foto: Christ van de Donk.

door POL HINKE


Op 31 maart 2019 overleed erevoorzitter van de COVS, Govert van der Borden. Govert werd 91 jaar. Nog maar enkele maanden geleden ontving hij een plaquette ter ere van zijn 60-jarig lidmaatschap van de COVS.


Vlaardingen

Govert werd in 1959 scheidsrechter bij de KNVB-afdeling Rotterdam en hij werd ook meteen lid van de Vlaardingse Scheidsrechters Vereniging. Al een jaar later werd hij secretaris van deze scheidsrechtersvereniging en begon zijn bestuurlijke carrière binnen de COVS. Een bestuurlijke carrière die maar liefst 35 jaar zou gaan duren en een belangrijk deel van zijn leven werd. Na het secretariaat werd Govert ook al snel voorzitter bij Vlaardingen en later werd hij dat ook bij scheidsrechtersvereniging Rijnmond.


Binnen de COVS werden de bestuurlijke kwaliteiten van Govert van der Borden ook herkend en hij werd verkozen tot voorzitter van het district West II. Hij werd daarmee ook lid van het hoofdbestuur van COVS Nederland.

Na enkele jaren vice-voorzitter te zijn geweest, werd hij in 1989 landelijk voorzitter van onze organisatie.


Bestuurlijke topscheidsrechter

Het waren roerige tijden voor de COVS. De relatie met de KNVB was belabberd en steeds meer scheidsrechters kregen te maken met geweld op de voetbalvelden. Steeds meer scheidsrechters hingen dus ook hun fluit aan de wilgen. Govert zette zich met ziel en zaligheid in om de relatie met de KNVB te verbeteren en vervolgens ook samen op te trekken met de KNVB om de molestaties van scheidsrechters een halt toe te roepen.

Dat hem dit lukte, heeft alles te maken met de manier waarop hij zijn bestuurlijke taken oppakte. Wij scheidsrechters zijn van de regels. We houden van duidelijkheid en passen de spelregels toe. Maar echte topscheidsrechters weten dat het leiden van wedstrijden niet alleen om het toepassen van de regels gaat, maar vooral over hoe je met mensen omgaat. Govert van der Borden was een bestuurlijke topscheidsrechter.


Tijdgeest

Solidariteit was erg belangrijk voor hem en als voorzitter stak hij dat niet onder stoelen of banken in een tijd dat de maatschappij veranderde en de saamhorigheid leek te verminderen. Voor hem ging algemeen belang boven eigenbelang en hij keek vooral naar het goede dat mensen doen. Het heeft hem gestoord dat mensen werden afgerekend binnen de COVS als ze één foutje maakten. Toen hij stopte als voorzitter noemde hij dat ‘een verkeerd soort zakelijkheid’. Het paste niet bij zijn opvattingen over solidariteit en het ‘wij-gevoel’ dat hij juist zo belangrijk vond. Hij zag met lede ogen toe hoe de tijdgeest veranderde en hoe de maatschappij en daarmee ook de COVS steeds individualistischer werd.

En hoewel hij dat zelf niet altijd vond, lukte het hem om zijn boodschap over te brengen. Als COVS’ers het nu hebben over de ‘periode Van der Borden’ hebben ze het namelijk niet over het individualistischer worden van de mentaliteit of het afbrokkelen van de solidariteit. In tegendeel!


Mensen noemen zijn warmte, het menselijke en de saamhorigheid die er toen was binnen de COVS.

Want hoewel het roerige tijden waren, herinnert men zich toch vooral de aandacht die hij voor iedereen had, de manier waarop hij toch weer toenadering vond tot de KNVB, na zelfs in de rechtbank tegenover elkaar te hebben gestaan en het feit dat hij de COVS weer een gezicht gaf en zo de eenheid bewaarde. Niet voor niets werd hij bij zijn vertrek als voorzitter benoemd tot erevoorzitter van de COVS, een titel die hij ook al kreeg bij de Vlaardingse Scheidsrechters Vereniging.


Hij bleef de COVS nadat hij de voorzittershamer uit handen had gegeven volgen en was ook in de jaren daarna een graag geziene gast. Pas in de laatste jaren, toen de mobiliteit wat afnam en de ouderdom juist toenam, bezocht hij niet langer de jaarvergaderingen van COVS Nederland.


De COVS is Govert van der Borden heel veel dank verschuldigd. We zullen onze betrokken, warme en vriendelijke erevoorzitter dan ook enorm gaan missen.

(Onderstaand een opsomming van de activiteiten die Govert van der Borden voor de COVS heeft vervuld. Met dank aan Christ van de Donk).


Scheidsrechter Afdeling Rotterdam van 1959 tot 1971

Rapporteur KNVB van 1971 tot 1978

Secretaris COVS Vlaardingen van 1960 tot 1961

Voorzitter COVS Vlaardingen van 1961 tot 1971

Voorzitter COVS Rijnmond van 1972 tot 1978

Voorzitter district West II van 1977 tot 1982

Lid hoofdbestuur COVS Nederland van 6 november 1976 tot 25 augustus 1983

Vice-voorzitter COVS Nederland van 25 augustus 1983 tot 27 mei 1989

Voorzitter COVS Nederland van 27 mei 1989 tot 20 mei 1995.

Bij zijn afscheid in 1995 is hij benoemd tot erevoorzitter.

Hij was ook erevoorzitter van de COVS Vlaardingen.