In september 2017 stopte Pieter Vink als scheidsrechter betaald voetbal. Hij werd door COVS Leiden onderscheiden met een oorkonde. Links voorzitter Jan de Jong.

COVS-Leiden viert 90-jarig bestaan en blikt terug

‘Voor 75 cent en per fiets naar de wedstrijden’

Door RONALD VERMEULEN

secretaris COVS Leiden

foto’s buro JP


Leidsche ScheidsrechtersVereeniging / COVS-groep Leiden en Omstreken / Scheidsrechters vereniging Leiden en omstreken. Een drietal namen voor deze actieve vereniging die op zijn hoogtepunt 300 leden telde van wie er nu nog zo’n 100 over zijn. En dat is gezien de landelijke trend nog steeds behoorlijk. Op de dinsdag en donderdag wordt er getraind door gekwalificeerde trainers in het Weteringpark/ Munnikenpolder aan de Boomgaardlaan, pal naast de A4. Een club om trots op te zijn, aldus secretaris Ronald Vermeulen. Hij verzorgde bijgaande historische bloemlezing voor deze vereniging die dit jaar het 90-jarig jubileum viert.


De COVS-Groep Leiden en Omstreken (huidige naam) is opgericht in 1929 in ‘Zaaltje de Kinderen’ te Leiden. De suggestie kwam van de heer Caro, secretaris-penningmeester van de Leidsche Voetbal Bond (LVB), en Doris van der Meer. Zij vonden dat het goed was dat de scheidsrechters een goed en gezellig contact met elkaar hadden.


Extra inkomen

Werkloosheid en lage lonen toonden het sociaal-economische beeld van de samenleving destijds. De scheidsrechters in die tijd zagen in hun hobby een extra bron van inkomsten. In de stad fluiten betekende 25 cent per wedstrijd (ja, u leest het goed) en daarbuiten ontving de fluittist de somma van maar liefst 75 cent. Wel even het jaar 1929 in gedachten houden. Wat een bedragen waren dat. De meeste scheidsrechters gingen op de fiets naar hun wedstrijden om zo de kosten voor het openbaar vervoer te sparen. Als men buiten de stad ging fluiten dan betekende dat een goudmijntje.


Oprichting in 1929

De heren scheidsrechters waren bereid te werken aan kameraadschap en een vereniging verstevigde de band tussen de mannen onderling. Het was op de 29e april 1929 dat Leen van Vliet, Piet de Boer, Koos Arnoldus, Wim Krom, Jan Crama en Anton Ladan de Leidsche ScheidsrechtersVereeniging (ja, met sch en dubbel ee, red.) hebben opgericht. Zij vormden tevens het allereerste bestuur. Dat eerste jaar bestond de LSV uit 62 leden. De landelijke COVS bestond nog niet. Maar wel was er de NBVS, De Nederlandse Bond van Voetbal-Scheidsrechters, een voorloper van de COVS. Daarbij heeft de LSV zich aangesloten.

De spelregelavonden en vergaderingen werden georganiseerd in café Ruimzicht, Heerenstraat 1 te Leiden. Er werd nog niet gezamenlijk getraind, maar er werd regelmatig met twee elftallen gevoetbald bij diverse voetbal verenigingen. Anton Ladan bleef in functie tot 1935 en werd als eerste benoemd tot lid van Verdienste.

Historische voorzitters van COVS-Leiden.

COVS

Ondertussen werd de COVS op 29 mei 1932 opgericht met als vestigingsplaats Den Haag, hoewel de initiatieven om tot bundeling te komen werden ontwikkeld in Friesland. In het Noorden zagen de scheidsrechters al snel in dat gezamenlijk, landelijk optreden de scheidsrechters meer profijt zou brengen. Individuele arbiters geloofden in een sterke organisatie die de belangen beter kon behartigen. Maar de LSV sloot zich daar pas later bij aan. De precieze datum is niet bekend.

Het landelijk COVS-bestuur stelde voor dat alle lidverenigingen de naam zouden wijzigen in COVS groep, waarbij de verenigingsnaam werd gewijzigd in ‘COVS-groep Leiden en Omstreken’. Immers er waren inmiddels ook scheidsrechters uit omliggende plaatsen en dorpen lid geworden. Men kon toen ook deelnemen aan de COVS-landdagen. Er volgden cursussen en de eerste officiële cursus werd gegeven door Anton Ladan. Hij was de scheidsrechter uit Leiden die een landelijke cursus in Utrecht succesvol had gevolgd, maar moest wel zelf de kosten betalen; de LVB maakte het mogelijk om deel te nemen aan deze opleiding.


Training en clubavonden

In 1955 werden de clubavonden gehouden in de Kleine Burcht, Nieuwe Rijn 19 te Leiden met zo’n 50 aanwezigen. In dat jaar werd ook de eerste gezamenlijk training gehouden bij LFC te Leiden. Met Cees van Britsum als trainer. Dat werd later VTL aan de Vliet te Leiden, waarbij op het naastgelegen veld van v.v. Sleutels getraind werd. Later konden we ook bij v.v. Alphia onderdak krijgen. En sindsdien hebben we twee locaties om te trainen.


Jubilea en besturen

Bij het 40-jarig bestaan in 1969 leggen Dirk van der Klugt en Bram van der Velden, na 33 jaren deel te hebben uitgemaakt van het bestuur, hun functies neer. Zij waren resp. voorzitter en penningmeester. Beiden zijn benoemd tot erelid. Op dat moment heeft Leiden één scheidsrechter in het betaalde voetbal en nog wel op de internationale lijst: Wim Schalks.

Bij het 50-jarig jubileum in 1979 was Ladan (inmiddels benoemd tot erelid) nog altijd van de partij en hij was ook aanwezig bij de werkovereenkomst tussen de COVS en de KNVB in datzelfde jaar.

Zijn opvolgers waren achtereenvolgens de heren G. Waasdorp, Cor van der Geer, Dirk van der Klugt, Piet v.d. Geer, Henny van der Leek, Cor Cozijn en Jan de Jong.

Piet van der Geer was de stuwende kracht achter de spelregelwedstrijden voor scheidsrechters en jeugdspelregelwedstrijden. Hij mocht zijn naam geven aan zijn eigen wisselbeker voor de jeugdspelregelwedstrijden en nam afscheid als erelid.

De voorzitters Cor van der Geer, Dirk van der Klugt en Piet van der Geer waren lid van de scheidsrechterscommissie Afdeling Leiden en alle drie ook docent.

De huidige locatie aan de Boomgaardlaan, pal naast de A4.

Het 75-jarig bestaan werd groots gevierd met een jubileumreceptie in de kantine van de v.v. UVS in de Kikkerpolder te Leiden. De erevoorzitter van de COVS, Govert v.d. Borden en de landelijk voorzitter Theo Solen waren ook aanwezig. Tijdens deze zeer geanimeerde bijeenkomst kreeg Arie Verhoeff, al enige tijd erelid van de groep Leiden, een prachtige ingelijste oorkonde wegens zijn 60-jarig lidmaatschap van de COVS.

Een week later werden de festiviteiten vrolijk voortgezet, want op vrijdag 14 mei 2004 ging het voltallige bestuur met zo’n honderd leden een unieke vier uur durende boottocht maken door het Groene Hart van Zuid-Holland. Aan boord werd een schitterend buffet geserveerd en met de nodige drankjes werd dit natuurlijk een geweldige feestavond op het water. Zo werd in Leiden het 75-jarig jubileum op grootse wijze gevierd.


Eigen onderkomen

In 1980 is voor het eerst een eigen kantine ingebruik genomen. Een houten gebouw aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp. Waar ooit RCL voetbalde en Velocitas korfbalde. Beide verenigingen waren inmiddels verhuisd naar sportcomplex De Bloemerd. De kantine werd gebruikt door Club ’58. Die verhuisden naar UVS te Leiden.

Onder leiding van voorzitter Henny van der Leek werd de kantine vergroot en opnieuw ingericht. Het naast gelegen ‘Samson’-veld werd voorzien van drie lichtmasten.

Onder voorzitter Cor Cozijn werden de banden met de voetbalverenigingen aangehaald. Iedere week ging Cor op bezoek bij een vereniging in het gebied. Een vereniging die promoveerde werd bezocht met achterlating van twee nieuwe grensrechtersvlaggen. Na zo’n 20 jaar is Cor teruggetreden en benoemd tot erelid.


Huidige lokatie

Cor Cozijn mag in 2009 de eerste paal slaan van het nieuwe clubgebouw. Ter bekostiging van de verbreding van de A4 wil de gemeente Leiderdorp woningen bouwen op ons trainingsveld. COVS Leiden krijgt dan een nieuwe locatie toegewezen aan de Boomgaardlaan, in het Weteringpark/Munnikenpolder. Pal naast de A4.

De kantine is één gebouw met de IJssport. Beide verenigingen hebben hun eigen ruimtes. De kantines zijn door een schuifwand van elkaar gescheiden. Bij grote evenementen kan de ruimte als één geheel geëxploiteerd worden. Maar beide met eigen toegangsdeur. Twee mooie kleedkamers, bestuurskamer en een naast gelegen trainingsveld met verlichting. Alles in eigendom van onze mooie vereniging. Natuurlijk zijn vele leden betrokken geweest bij de bouw en inrichting. Maar veel eer komt toe aan de inzet van Jan de Jong (voorzitter), Peter Kadiks (penningmeester) en Piet van der Meer (beheerder).

Na 25 jaar bestuurslidmaatschap neemt Peter Kadiks als erelid afscheid van het bestuur. De beheerders van het nieuwe clubgebouw zijn Piet en Gerda van de Meer. Piet was al secretaris toen hij in 1980 mee naar Leiderdorp verhuisde. In de kantine aldaar werden Piet en Gerda lid van de kantinecommissie. Zij verzorgden ook het drukken van het clubblad. Beiden zijn inmiddels erelid.

Peter Kadiks (rechts) ontvangt van burgemeester Laila Driessen van Leiderdorp de versierselen behorend bij zijn koninklijke onderscheiding. Even hiervoor was hij door voorzitter Jan de Jong al benoemd tot erelid. Foto: buro JP.


Nieuwe naam

In 2018 lanceerde Jan de Jong het idee om de naam COVS-groep Leiden en Omstreken te wijzigen in Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken. Ook veel scheidsrechters weten niet waar de afkorting COVS nu eigenlijk voor staat. Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters is te lang voor dagelijks (media)gebruik. Ook in de landelijke organisatie is deze discussie besproken. Tijdens de ALV van 29 april 2019 (precies 90 jaar na de oprichting) zal tot deze naamsverandering besloten worden.


Bronnen:

Gert-Jan Onvlee, redacteur jubileum uitgave COVS Leiden e.o. (50-jarig jubileum)
Piet van Tilborg, redacteur De Scheidsrechter (50-jarig jubileum)
Will Stevens, regiocorrespondent De Scheidsrechter WEST II (75-jar
ig jubileum)


Prominente leden


Scheidsrechtervereniging Leiden heeft tot zover ons bekend twee scheidsrechters uit hun gelederen voortgebracht die het tot internationaal scheidsrechter hebben geschopt. In de jaren zestig was dat Wim Schalks. Pieter Vink was de ander. Hij ging in 2010 naar het EK. In de Eredivisie floten beiden vele wedstrijden. Vink nam afscheid in 2017. Huidige scheidsrechters in het betaald voetbal en lid van Leiden zijn Allard Lindhout (scheidsrechter) en Stefan de Groot die assistent is in de Keuken Kampioen Divisie (voormalige Eerste Divisie).