Controle op de spelerspas in het veld.

Kritisch Bekeken

door LEO BLANKSpelerspassenIn de strijd tegen onsportief gedrag introduceerde de KNVB enkele jaren geleden de spelerspas. Voortaan zou het door vicieuze controle van spelers van beide teams onmogelijk zijn om nog fraude te plegen. Bijvoorbeeld door geschorste voetballers onder valse naam aan de wedstrijd te laten deelnemen.


De controle in kleedkamer of op het veld is ondertussen vast ritueel in de voorbereiding van de te spelen wedstrijd. Net zoals het ‘praatje’ vooraf met de assistenten, de toss op de middenstip en soms de aftrap en de poging om tot scoren te komen door de pupil van de week.


Blessure

Toch wringt het af en toe met die spelerspassen. Althans dat is mijn praktijkervaring. Af en toe blijken rugnummers niet te kloppen. Ook komt het geregeld voor dat een basisspeler op het allerlaatste moment moet worden vervangen door een teamgenoot die aanvankelijk als wissel stond vermeld. Bijvoorbeeld vanwege een blessure tijdens de warming-up of als blijkt dat een speler toch niet voldoende is hersteld van een eerder opgelopen kwetsuur

Bijna elke week zijn er één of meer spelers niet aanwezig vanwege een sanitaire stop. Ben je als leidsman of -vrouw verplicht enige tijd te wachten voordat de controleklus kan worden afgerond.


Hippe baard

Het meest voorkomende euvel, zo leert mijn ervaring, is dat foto’s op de pasjes amper meer gelijken op de betreffende speler in levende lijve. Plotseling draagt hij een hippe baard of is die juist verdwenen. Is het lange haar gekortwiekt of net andersom, heeft hij plotseling een uitbundige haardos in plaats van een kort geschoren schedel.

Soms prijkt er op de pas een vakantiefoto waarop de bewuste speler aan de rand van een zwembad of luierend op het strand is te zien, liefst nog met een zonnebril op de neus. Anderen maken het helemaal bont en laten zich afbeelden met een pasfoto uit hun jeugdjaren.


Hand over hart

De hamvraag is vervolgens wat je daar als scheidsrechter van dienst mee doet. De speler het recht ontzeggen om aan de wedstrijd mee te doen omdat pascontrole op deze wijze niet uitvoerbaar is? Met de hand over het hart strijken, hem toch mee te laten voetballen, maar er uitdrukkelijk op wijzen dat er zo snel mogelijk een betere foto moet komen? Er is een ontsnappingsroute mogelijk door de speler te vragen om een identiteitsbewijs. Iedereen in Nederland is dat verplicht om bij zich te dragen. Maar wat in theorie zou moeten kloppen is in de praktijk lang niet altijd zo.


Heisa

Durven we als toezichthouders op ordentelijk en eerlijk verloop van de wedstrijd ook voor de aftrap een consequente lijn te trekken? En spelers die hun pasje niet in orde hebben het recht op meedoen aan de wedstrijd te ontzeggen? Met alle heisa in kleedkamer of op het veld vandien? Waardoor je als scheidsrechter al vóór het beginsignaal niet helemaal prettig van start gaat omdat een van beide teams zich, overigens volkomen ten onrechte, benadeeld voelt? Terwijl je als neutrale leidsman of -vrouw niet meer doet dan gewoon de regels te volgen?


Als alle arbiters inderdaad één rechte lijn durven trekken is er weinig aan de hand en zullen spelers, trainers en begeleiders snel in actie komen om alle pasjes in orde te maken. Te vrezen valt echter dat velen van ons de makkelijke weg kiezen en de niet of nauwelijks gelijkende afbeelding van de speler door de vingers zien. Waardoor er feitelijk niets verandert aan de situatie en het uitgangspunt van uitbanning van onsportief gedrag ondergraven wordt.

Hier ligt een mooie taak van KNVB en clubs. Zorg voor een waterdicht systeem zonder ontsnappingsroutes. Zodat wij ons kunnen concentreren op de wedstrijd en niet vooraf al als boeman te boek staan.