Fred Lucassen (rechts) in zijn functie als begeleider.

Talloze functies voor duizendpoot Fred Lucassen in heden en verleden

Van alle markten thuis in scheidsrechterland

Door BERNARD SCHENK


Een opvallende verschijning binnen de scheidsrechterwereld van Zuid II is Fred Lucassen. Het is de moeite waard om met hem in het verleden te duiken en amper is hij binnen of hij overvalt mij met een lijst van beklede functies uit verleden en heden en steekt enthousiast van wal. Ongetwijfeld zullen er binnen de COVS meerdere personen zijn met deze staat van dienst, maar Fred behoort daarin zeker tot de top.

Een korte opsomming van een aantal functies binnen de COVS laat zien dat hij 50 jaar lid is van scheidsrechtersvereniging De Mijnstreek, waarvan 25 jaar bestuurslid. Voorts was hij coach van het zaalvoetbalteam, redacteur clubblad ’t fluitsignaal en nu van de website en ook nu nog actief binnen de landelijke COVS-commissie Werving en Behoud.


KNVB

Daarnaast heeft Fred binnen de KNVB vele taken verricht ten behoeve van de scheidsrechters, zo was hij zelf gedurende vele jaren actief als scheidsrechter en rapporteur op het veld en in de zaal, maar maakte ook deel uit van tuchtcommissie veld- en zaalvoetbalcommissie. Ook heeft hij jarenlang de aanstellingen gedaan voor JPN in Zuid II en clustercoach en verslaggever voor het Limburgse zaalvoetbal in de regionale pers. Nu nog is Fred actief als coach Ontwikkelingstraject scheidsrechters (OTS), coach SO II en Ambitie Project Scheidsrechters (APS), waarin begeleiding, coaching en overleg centraal staan. Voorts begeleider SO III cursisten en begeleider jeugd- en seniorenscheidsrechters. Vol trots vermeldt hij ook nog dat twee van zijn oud-pupillen (Robin Hensgens en Thijs Voncken) nu deel uitmaken van het talententraject betaald voetbal. De voormalige zwemtrainer en recreatiesportleider is dus binnen de zuidelijke arbitrage geen onbeschreven blad.

Fred verduidelijkt: “OTS en APS waarin begeleiding, coaching en overleg centraal staan. Er wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de jonge ambitieuze scheidsrechter, hetgeen natuurlijk een geweldige verbetering is ten opzichte van vroeger tijden, waarin de scheidsrechter zich veelal zelf moest bewijzen middels rapportage.”


Hoe het begon

Toen hij 18 jaar was speelde een goede vriend van hem bij de toenmalige vereniging Mariarade en daar ontstond de belangstelling voor het scheidsrechtersvak. Fred besloot de toenmalige cursus te volgen, die duurde toen nog zes maanden met wekelijkse bijeenkomsten, nogal een verschil met de huidige cursussen.


Fred vervolgt: “De eerste wedstrijd die ik mocht leiden ging tussen Sweijkhuizer Boys 3 en Kluis 3, maar moest ik helaas direct afgelasten, omdat de bezoekers niet kwamen opdagen. Het was dus een foutloos begin. Op de toenmalige cursus werden de 18 spelregels individueel behandeld, dus met het examen erbij zat je al gauw minimaal op tien weken maal ongeveer drie uur per avond.” “Een ander groot verschil met vroeger is de rapportage, want toen floot ik 26 wedstrijden in een seizoen en had ik van 22 wedstrijden een rapport, terwijl er tegenwoordig klassen zijn, waarin helemaal geen rapportage meer plaatsvindt. In 1983 heb ik nog Hoofdklasse gefloten, onder andere Limburgia-Desk, om in 1986 te stoppen als actief scheidsrechter en andere taken te gaan vervullen.”

Fred Lucassen, met links zijn vrouw, ontvangt de zoveelste onderscheiding.

Fred Lucassen met zijn kleinzoons.

Leuke herinneringen

“Je maakt als scheidsrechter natuurlijk van alles mee, maar ik herinner me nog een hoekschop bij een wedstrijd, waarna een kopduel ontstond en plotseling een kunstgebit door de lucht vloog. Ook heb ik nog eenmaal getwijfeld of ik niet beter voetballer had kunnen worden, want tijdens het jaarlijkse COVS-veldvoetbaltoernooi scoorde ik een prachtig doelpunt in de driehoek. Dat was mij nog nooit overkomen. Een intikkertje had ik wel eens mogen maken, maar aan deze beauty denk ik nog vaak terug.” En toen een beslissingswedstrijd in een gelijkspel eindigde zonder een kampioen besloten de beide clubs de bloemen aan Fred te overhandigen.


Scheidsrechtervereniging De Mijnstreek

“Toen ik mij 50 jaar geleden als lid aanmeldde waren er wel 180 leden, terwijl nu het maximum bij 40 stagneert. Dat zal vele oudgedienden bekend in de oren klinken. Wel is meer dan de helft van de leden nog actief. Een ander noemenswaardig feit is dat de Mijnstreek kennelijk vruchtbare grond lijkt voor assistent-scheidsrechters, want het actieve ledenbestand herbergt ongeveer zes assistenten, van wie Martijn Beijer deel uitmaakt van de masterclass in het betaalde voetbal en zijn broer en anderen in het hogere amateurvoetbal fungeren. Het huidige bestuur probeert met tal van activiteiten de vereniging weer naar een groter aantal leden te stuwen en daar draagt de actualiteit van de website zeker toe bij.”

Als 69-jarige blijft Fred actief als redacteur en lid van diverse commissies. KNVB en COVS zullen blij zijn en ook jonge scheidsrechters zullen in de begeleiding hun voordeel doen met de adviezen en kennis van hem.