Links Tjitte Ploegstra (scheidsrechtercoördinator), met drie van de clubscheidsrechters van vv Born. Foto Thei Linssen.

Hoe is de clubarbitrage bij de voetbalclubs geregeld? Dit is het derde artikel in een serie van zes over het onderwerp clubarbitrage. Hierin komen clubs aan het woord die zich uitspreken over de situatie rond de arbitrage. De vorige twee afleveringen zijn gepubliceerd in het novembernummer (West II) en het februarinummer (Zuid I). Nu is het de beurt aan district Zuid II.

Bij vv Born worden clubscheidsrechters gekoesterd

Door BERNARD SCHENK

Foto’s THEI LINSSEN


De dorpen Born en Buchten in Limburg liggen op een steenworp afstand van elkaar, maar op het gebied van de clubarbitrage bestaat er een wereld van verschil.


Eerst ben ik op een zonnige zaterdagmorgen te gast in Born, waar Tjitte Ploegstra (een Fries in Limburg) en Thei Linssen mij enthousiast ontvangen. Daarnaast is er ook een aantal (jeugdige) verenigingsscheidsrechters uitgenodigd. De 16-jarige studenten Willem, Siem en Gianni en de wat minder jeugdige Charel (72 jaar), alsmede John Janssens, voorzitter van vv Born, die ook als verenigingsscheidsrechter optreedt, maar het gesprek aan de scheidsrechtercommissie overlaat. vv Born is een middelgrote vereniging van 400 leden.


Clubarbitrage als speerpunt?

Tjitte Ploegstra is scheidsrechtercoördinator bij vv Born maar tevens KNVB-scheidsrechter. “Als KNVB-scheidsrechter vind ik het belangrijk dat de vereniging zorgdraagt voor voldoende kwalitatief geschoolde scheidsrechters voor zowel jeugd- als seniorenteams. De gerekruteerde jongeren krijgen uiteraard een cursus/opleiding aangeboden en worden bij de wedstrijden begeleid door drie ervaren mensen.” Met name Tjitte Ploegstra zelf verricht hier veel werk en de ambitie is om het ARAG-certificaat te behalen om zodoende te laten zien, dat de vv Born de clubarbitrage op orde heeft. Kwaliteit stellen ze bij vv Born boven kwantiteit.

Een van de jeugdige clubarbiters van vv Born tijdens de wedstrijd Born o/13 en Oranje Blauw o/13.

Beleving

Binnen de vereniging is het halen van het spelregelbewijs een prioriteit en doordat voorzitter John Janssens ook zelf actief is als verenigingsscheidsrechter, kan hij daar binnen het verenigingsbeleid mede sturing aan geven.

De 16-jarige Siem is nu twee jaar verenigingsscheidsrechter en dat bevalt hem uitstekend. Hij wil dat voorlopig ook blijven doen. Willem en Gianni sluiten zich daarbij aan. Zij leiden wedstrijden van o/15 en lagere leeftijdscategorieën. Ook zij vinden fluiten een leuke hobby en willen voorlopig de vereniging trouw blijven. Charel is al sedert 1980 aan de club verbonden en fluit nog iedere zondag de lagere seniorenteams. Voorheen was hij KNVB-scheidsrechter maar het fluiten voor de club bevalt hem prima.


Faciliteiten

Wat heeft vv Born op facilitair gebied te bieden aan toekomstige scheidsrechters? “Naast het opleidingstraject (cursus, begeleiding, etc.), krijgen alle scheidsrechters een gratis tenue ter beschikking, alsmede andere attributen die voor de scheidsrechter onontbeerlijk zijn. Verder krijgen de actieve leden die zich verdienstelijk maken voor de club 50% reductie op de contributie”, aldus scheidsrechtercoördinator Ploegstra.

Tijdens het bezoek leidt Gianni een wedstrijd tussen Born o/13 en Oranje Blauw o/13 en doet dat met verve. Tjitte en Thei, beiden begeleiders, kijken goedkeurend toe. Maatjes Willem en Siem staan geïnteresseerd langs de kant toe te kijken.

Clubarbiter Charel Danielse in actie bij de oudere jeugd.


Toekomst

Bij vv Born wordt onder leiding van Tjitte Ploegstra stevig aan de weg getimmerd en staat de clubarbitrage inmiddels goed in de steigers. Ook de website toont aan dat scheidsrechterzaken een serieus onderdeel is van de vereniging. Een heus arbitrageplan staat integraal op de site. Tjitte voegt nog toe dat hij nog veel ambitieuzere plannen heeft. We zijn benieuwd en houden de ontwikkeling in de gaten. Wellicht zorgt dat in de toekomst voor nog meer positief nieuws uit Born.

Instructies van scheidsrechtercoördinator Tjitte Ploegstra (links) aan een van de jeugdige clubarbiters. Tweede van links regiocorrespondent Bernard Schenk.


Wervingscampagnes leveren te weinig op voor HBC’09

Bernard Schenk (rechts) in gesprek met Albert Sons van HBC’09.


Op een paar kilometer afstand klinkt een heel ander geluid wanneer ik een paar weken later een bezoek breng aan HBC’09. Twee leden van de technische commissie, t.w. Albert Sons en Rene Pelzers, staan mij te woord.

Sedert 2009 is HBC’09 een fusievereniging van Holtum en Buchten en voetbalt de vereniging op het sportpark van Buchten. In ons inleidend gesprek wordt het probleem bij de horens gevat: er is een tekort aan clubscheidsrechters. Het roer moet om.


Wat doet HBC’09 om verenigingsscheidsrechters te werven?

Er wordt geprobeerd middels Facebook en intern leden te werven om als scheidsrechter te fungeren, maar tot op heden levert dat weinig resultaten op. Er zijn vier 50-plussers die wedstrijden op seniorenniveau leiden en voor de jeugd wordt er af en toe eens ingesprongen. Anders moet een beroep op goedwillende ouders worden gedaan. De jeugdige aanwas is praktisch nihil.


Dat er wat moet veranderen is duidelijk. Maar hoe los je dat op?

Albert Sons (75) is verenigingsscheidsrechter en volgde 42 jaar geleden de cursus bij de bekende oud betaald voetbalscheidsrechter Frans Houben die inmiddels is overleden. Hij schetst het acute probleem: “Ik ben al 42 jaar actief, waarvan heel wat jaren voor de KNVB, en daar nu nog actief als begeleider. Ik zie dat het steeds moeilijker wordt om de wedstrijden bezet te krijgen. De scheidsrechters raken op leeftijd en door ziekte of andere lichamelijke ongemakken wordt de spoeling steeds dunner. Wellicht dat het bestuur meer aandacht aan deze negatieve ontwikkeling moet schenken en meer ambitie moet tonen om jeugdige verenigingsleden aan het fluiten te krijgen. Een spelregelcursus voor de leden en het bieden van meer faciliteiten wordt ook genoemd als wervingspunt om de huidige impasse te doorbreken.”


Dan maar zonder scheidsrechter?

Albert heeft zijn oor al te luisteren gelegd bij de buurvereniging (vv Born) om daar advies te vragen en wellicht biedt dat perspectief. Rene Pelzers vult nog aan dat de jongste jeugd al zonder scheidsrechter speelt en stelt een pilot voor om dit bij de senioren ook te proberen. Al zegt hij dit laatste met een wat minder serieuze ondertoon.

Albert Sons: “We moeten er actiever mee bezig zijn.” Aan hem zal dat niet liggen, want hij blijft zich actief inzetten voor verbetering van de situatie.