Moet je naar Texel dan zul je gebruik moeten maken van de veerpont.

Arbitrair

Ingezonden door GERRIT DEKKER

Naar aanleiding van de column Kritisch Bekeken in De Scheidsrechter van februari.Topografische kennis
Elke keer is het weer een verrassing wanneer je de aanstelling ontvangt waar je wordt verwacht voor het leiden van een voetbalwedstrijd als scheidsrechter of naar een complex moet om daar te fungeren als waarnemer van de KNVB.

Was het voorheen een taak van medewerkers van een bondsbureau, nu laat men dat over aan de computer.

Het probleem is dat die er soms vreemde gedachten op nahoudt.

Welke? Van topografische kennis heeft hij geen gedachte omtrent ligging van en hoe er te komen en wat de reistijden zijn.

Als je bijvoorbeeld naar Texel moet, dien je vanuit Den Helder op een veerpont te stappen om vervolgens de weg te vervolgen.

Je bent dan overgeleverd aan vaartijden en bij avondwedstrijden kan dat grote problemen opleveren.

Raak je hierover met de KNVB in Zeist in contact dan is het antwoord: “O, is Texel een eiland en je kan daar niet met de auto komen?”


Jeugdwedstrijd

Ander probleemgeval: aanstelling om vanuit Oudkarspel een jeugdwedstrijd van onder 17 jaar te leiden in Almere om tien uur.

De scheidsrechter van 17 jaar moet dan een afstand overbruggen van 90 kilometer en is aangewezen openbaar vervoer.

De vraag rijst: is er in dat tussenliggende gebied Oudkarspel-Amsterdam dan geen wedstrijd voorradig om daar een jeugdwedstrijd te leiden. Het ontbreekt de KNVB in Zeist aan geografische kennis met als gevolg dat het regent van de afberichten.


Gerrit Dekker

Tuitjenhorn

begeleider jeugdscheidsrechters en waarnemer district West I