Het huidige bestuur met boven v.l.n.r. Remco Hoffmann, Marco Ribbink, Teun van der Velden, Joshua Kuipers en onder v.l.n.r. Arnold Spin, Hans Reefman, Bart Lagerwaard. Linksonder het huidige clubgebouw De Tijplaats.

SEO in Enschede ziet toekomst dankzij jeugd met vertrouwen tegemoet

Oudste scheidsrechtersvereniging viert eeuwfeest

Door HANS REEFMAN

voorzitter SEO


Scheidsrechtersvereniging Enschede en Omstreken (SEO) bestaat dit jaar precies een eeuw en is daarmee de oudste van Nederland. Aan de hand van de huidige voorzitter Hans Reefman duiken we in de historie van deze roemruchte vereniging en blikken vooruit naar de toekomst.


Op 23 augustus 1917 werd tijdens een bestuursvergadering van de Twentsche Voetbalbond (TVB) besloten tot de oprichting van een scheidsrechtersvereniging voor heel Twente. De opzet van het TVB-bestuur de scheidsrechtersvereniging onder te verdelen in plaatselijke kringen kreeg na voorbereidende vergaderingen in 1918 in Enschede in 1919 gestalte.

Het doel van de TVB was om de scheidsrechters uitleg te geven over spelregels, want men was ervan doordrongen dat de deze meer uniform moesten worden toegepast.


De Halve Maan

Café De Halve Maan in Enschede was op 7 maart 1919 de plek waar de eerste scheidsrechtersvereniging van Nederland werd opgericht. Zestien heren die het voetbal hoog in het vaandel hadden staan stonden aan de wieg van wat later de Scheidsrechtersvereniging Enschede en Omstreken (de SEO) zou gaan heten. In het eerste bestuur hadden de volgende heren zitting: Marinus Zelvers (voorzitter), Herman Kaptein (secretaris), Jan Suers (penningmeester), Dirk Gillot en H. Walmink.

Een van de eerste trainingslocaties was de accommodatie van Rigtersbleek. Tot de grote roergangers behoorde Gerrit Wesseler. Hij werd in 1929 voorzitter en zou dit tot 1955 blijven. Op 24 augustus van dat jaar werd hij benoemd tot erevoorzitter. Wesseler was ook zeer nauw betrokken bij de oprichting van de COVS (toen nog de Nederlandsche Bond van Voetbalscheidsrechters) en maakte deel uit van het eerste hoofdbestuur.


Tweede Wereldoorlog

Zoals op alles en iedereen hebben de oorlogsjaren 1940-1945 ook op de SEO een duidelijk stempel gedrukt. De bezetting bracht vijf moeilijke jaren, waardoor onder andere de viering van het 25-jarig jubileum in 1944 geen doorgang kon vinden. De gedachten van de meesten leden waren eerder bij de huiselijke en persoonlijke omstandigheden dan bij de scheidsrechtersvereniging. Er waren gelukkig geen slachtoffers onder de leden en hun familieleden te betreuren. Wél raakten sommige SEO-ers hun huis en een groot deel van de inboedel kwijt als gevolg van de oorlogshandelingen.

Uit de kas van de vereniging werd deze oorlogsslachtoffers een bedrag ter beschikking gesteld, wat een gebaar van werkelijke naastenliefde was. Overigens werd er in die jaren ook toch nog wel vergaderd, vaak op zondagmorgen, omdat de mensen van de Duitse bezetter ’s avonds na acht uur niet meer op straat mochten komen.


Buitenbanden

Toen eindelijk de bevrijding aanbrak, kwam ook het sportleven weer op gang. De SEO was actief om haar leden aan buitenbanden voor de fiets, aan voetbalschoenen en aan horloges te helpen, zodat ook zij hun taak weer konden uitvoeren. Een keer per maand werd er weer vergaderd. Dat gebeurde in hotel ’t Zwik, waar het er vaak gezellig aan toeging. De SEO kreeg na de oorlog grote populariteit door haar amusementsafdeling, waarbij Johan Westendorp, Remmelt Heutink en Willem Busschers de leidende figuren waren. Zelfs naar Sneek, Leeuwarden en Groningen trok het gezelschap om optredens te verzorgen.


Geloof en politiek

Het was ook in deze tijd, dat de SEO een moeilijke fase doormaakte, in de eerste plaats intern. Geloof en politiek gingen in de sportbeweging een rol meespelen, de bijzondere bonden werden opgeheven om een onderdeel te gaan vormen van de algemene organisatie. Het bestuur had het niet gemakkelijk, maar heeft toch steeds in de eerste plaats aan de belangen van de SEO gedacht.

In verband met de Tweede Wereldoorlog kon het 25-jarig jubileum slechts in stilte worden gevierd. Daarom werd deze mijlpaal gecombineerd met de viering van het dertigjarig jubileum in 1949. Het werden twee onvergetelijke dagen met onder meer een uitgebreid diner (kosten f 3,75 per persoon) en voor elk lid een SEO-lepeltje.

In het begin van de jaren ’50 had de SEO het financieel niet gemakkelijk. Zo stelde Rigtersbleek in 1951 drie gebruikte ballen ter beschikking voor de trainingen van de SEO.

De jeugdcommissie met links Stijn Pierik en Tom Leussink.

Eigen onderkomen

De SEO moest ruim zestig jaar wachten op een eigen onderkomen. In die periode was de vereniging te gast bij een aantal verenigingen en instanties waar kon worden vergaderd en getraind. Hier werden de leden trouwens voortreffelijk opgevangen.

Met de realisatie van De Tijplaats in 1980 kreeg de SEO een clubgebouw dat naast de reguliere clubavonden het decor werd van tal van vergaderingen, Sinterklaasvieringen, vrijwilligersavonden, spelregelwedstrijden, nieuwjaarsrecepties, oudejaarsuitstuiven en andere clubactiviteiten.


Top betaald voetbal

Sommige leden van de SEO wisten door te dringen tot de top van het nationale en internationale voetbal, maar bekleedden ook bestuurs- en commissiefuncties zoals Andries van Leeuwen, Dirk Bongers, Lambert Geerdink, Willem Busschers, Siem Wellinga, Chris Gerritsen, Geert Elzinga en Henk van Ettekoven. Tot de namen uit het meer recentere verleden behoren Jaap Uilenberg, Bas Nijhuis, Patrick Gerritsen, Stef Veekamp, Fijke Hoogendijk en Marco Ribbink.


Trainingen

Naast de trainingen (twee keer per week) en het verbeteren van de spelregelkennis worden activiteiten georganiseerd, zoals kaarten, pokeren, bingo, darten en biljaren, tafeltennis, pubquiz, fietstocht en feestavonden. Ook zijn er avonden met gastsprekers en is de kantine tijdens belangrijke wedstrijden geopend.


Jeugd

De SEO heeft 115 leden. De vereniging heeft de laatste jaren een mooie toeloop van met name jeugdige leden gehad.

Daarom is er geen sprake van vergrijzing. Circa 25 procent van de leden is jonger dan 23 jaar en tegen de landelijke trend in stijgt dit percentage nog steeds. Daarom is in 2018 een jeugdcommissie in het leven geroepen die de belangen van de jeugdige leden behartigt en activiteiten voor hen organiseert. Tevens hoopt de SEO op deze manier klaar te zijn voor de toekomst en bestuurlijk talent voor de vereniging klaar te stomen.

De traingingsopkomst varieert, maar het komt regelmatig voor dat er ongeveer twintig personen op de training zijn. De coördinator is een gediplomeerde trainer.

Een overzicht van de festiviteiten rond het honderdjarig bestaan. O.a de onthulling van een fotowand en de presentatie van het jubileumboek over SEO.


Eeuwfeest

Het bestuur heeft vanwege het eeuwfeest gekozen voor een jubileumperiode van honderd dagen. Op 28 november 2018 was de kick-off met de boekpresentatie. Op 1 december was de reünie. Op 23 februari reisde een groot aantal af naar de wedstrijd Fortuna Düsseldorf-FC Nürnberg.

Op 5 maart is de honderdste jaarvergadering en op 7 maart, de dag dat de vereniging precies honderd jaar bestaat, is er een receptie voor genodigden. Een dag later is er een groot feest op een locatie in Enschede. Aansluitend wordt in samenwerking met de gemeente het weekend van de Enschedese scheidsrechter georganiseerd met veel aandacht voor respect en verbinding. In juni staan nog het NK Spelregels en het NK Voetbal voor COVS-teams op het programma. Tot slot zijn er nog onze reguliere activiteiten die een jubileumtintje krijgen.


Jubileumboek

Voorzitter Hans Reefman heeft het jubileumboek geschreven en opgemaakt en ook de meeste fotografie gedaan. Er zijn tweehonderd exemplaren gedrukt. De boeken zijn bestemd voor leden, sponsors en relaties en niet te koop. Het lid Ruben Reinds heeft een mooie documentaire gemaakt over een aantal SEO-ers gemaakt.

De toekomst ziet er goed uit. Het bestuur denkt het ledenaantal op peil te houden door een veilig en gezellig klimaat te creëren. Verder besteedt het veel aandacht aan de jeugd en is SEO betrokken bij de organisatie van scheidsrechterscursussen.


Samenwerking

SEO heeft in Twente een samenwerkingsverband met de COVS-groepen Oldenzaal, Hengelo en Nijverdal. De verenigingen gaan heel goed met elkaar om. Ook de relatie met profclub FC Twente is prima. SEO is lid van de Federatie van Enschedese Voetbalverenigingen en werkt al decennia samen met FC Twente. SEO bemant zoveel mogelijk duels uit de Stille Periode in de regio Enschede. In 2018 moest de vereniging ruim vijfhonderd aanstellingen verzorgen, een absoluut record.

De vereniging doet zoveel mogelijk mee met landelijke COVS-activiteiten als NK zaal- en veldvoetbal en spelregelwedsttrijden.


Ereleden

SEO telt als ereleden Jan Brinkhuis, Paul Geerdink, Bertus de Moet, Joop Visscher, Bert Breman en Geert Elzinga.

Het huidige bestuur bestaat uit Hans Reefman (voorzitter), Arnold Spin (tweede voorzitter), Joshua Kuipers (secretaris), Bart Lagerwaard (penningmeester) en Teun van der Velden, Remco Hoffmann en Marco Ribbink. Hans Reefman is zeer nauw betrokken bij het jubileum. Dat geldt ook voor Arnold Spin, die tevens verantwoordelijk is voor het clubgebouw. Teun van der Velden doet veel op het gebied van communicatie (samen met Joshua Kuipers) en zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld (scheidsrechters)cursussen in het clubgebouw worden gehouden. Remco Hoffmann houdt zich bezig met de Stille Periode en Marco Ribbink ondersteunt Bart Lagerwaard op financieel vlak.

De erevoorzitters van de SEO met v.l.n.r. Siem Wellinga, Gerrit Wesseler en Van Leeuwen.