PERSONALIA

Jubilea

Scheidsrechtervereniging Leiden. Tijdens de receptie is een aantal jubilarissen onderscheiden.

Voormalig districtsbestuurder bij het voormalig district West II Martin van Heesch heeft vier personen mogen onderscheiden. Cor van Tol en Hans Dijkers beiden 50 jaar lid. Peter Korst en Peter Beukeboom 40 jaar lid. Helaas konden Aat Wortman en Willem Hoek niet aanwezig zijn. Zij zullen later op gepaste wijze onderscheiden worden voor hun resp. 50- en 25-jarig lidmaatschap.

Van links naar rechts: Voorzitter Jan de Jong, Peter Korst, Peter Beukeboom, Cor van Tol, Hans Dijkers en Martin van Heesch.

Overleden

Scheidsrechtervereniging SVO Venlo. Jac Smits, in de volksmond ook wel ‘de Smeed’ genoemd. Op 82-jarige leeftijd overleden.

Jac Smits.

Overleden

Scheidsrechtervereniging Groningen. Frans Müller. Oud COVS-bestuurder van 1995-1997. Oud bestuurslid Groningen en COVS Noord. Overleden op 70-jarige leeftijd. Gouden Scheidsrechter van COVS Nederland in 1997.

Jubileum

Scheidsrechtervereniging Groningen. Henk Krans al 49 jaar scheidsrechter.

Begin februari was het zover: Henk Krans was toen precies 49 jaar actief als scheidsrechter voor de KNVB. Al die jaren verheugt hij zich de hele week op de door hem te leiden (jeugd)wedstrijd op zaterdag. Want zaterdag is de leukste dag van de week! En als het niet doorgaat baalt hij oprecht. En ondanks dat hij de jongste niet meer is, kan niemand commentaar op zijn fitheid hebben, want als het even kan is Henk tweemaal per week aanwezig op de training bij de Scheidsrechtersvereniging Groningen. Een lid om trots op te zijn! Op naar de 50!