KNVB maakt steeds vaker gebruik van complexen, kennis en ervaring scheidsrechtersverenigingen

Impuls voor opleidingen bij COVS-verenigingen

Tekst LEO BLANK foto’s KNVB Media


Steeds vaker worden KNVB-opleidingen voor scheidsrechters gehouden bij lokale of regionale scheidsrechtersverenigingen. Voetbalbond en COVS werken op dit terrein al enkele jaren samen, maar inmiddels kan rustig worden gesproken van een stroomversnelling.

Dat zegt Werner ter Avest, coördinator arbitrageopleidingen van de KNVB Academie in Zeist. “Wij als bond juichen deze ontwikkeling van harte toe. Beide partijen hebben hierin hun verantwoordelijkheid genomen.”

Tot nu toe vonden arbitrageopleidingen in het amateurvoetbal voornamelijk plaats bij voetbalclubs. De bond biedt een club een lespakket aan voor achttien kandidaten die in vier avonden, met daar tussendoor jeugdwedstrijden om praktijkervaring op te doen, worden klaargestoomd als verenigingsscheidsrechter. Daarvoor moet een voetbalclub 1200 euro neertellen, dus ongeveer 66 euro per deelnemer. Kleinere clubs in een regio kunnen de handen ineenslaan voor zo’n cursus zodat ook zij samen aan die vereiste achttien deelnemers komen.

Voortrekkers

De laatste paar jaar vinden steeds meer van dat soort opleidingen plaats bij lokale of regionale scheidsrechtersverenigingen. Ter Avest: “Tilburg en Enschede zijn de voortrekkers. Maar ondertussen werken we al met meer dan tien COVS-verenigingen samen op dit terrein. Apeldoorn, Emmen, Deventer, Groningen, Doetinchem, Amsterdam. Het westen blijft nog iets achter, maar we verwachten ook daar meer belangstelling de komende tijd.”

Voor de bond

De KNVB biedt daarnaast ook de mogelijkheid aan om voor de bond de fluit te gaan hanteren. Kandidaten hiervoor, die overigens eerst de opleiding tot clubarbiter afgerond moeten hebben, melden zich individueel aan, de SO III-cursus wordt tot nu toe meestal gehouden bij een voetbalclub die centraal in het woongebied van de deelnemers zit. Wie voor de bond wil gaan fluiten moet 81 euro betalen voor de opleiding, die ook vier avonden en praktijkwedstrijden omvat.

Geworteld

Het mes snijdt aan twee kanten, aldus de KNVB-coördinator: “Scheidsrechtersverenigingen zijn geworteld in de regio en hebben hun contacten met voetbalclubs. Werving van nieuwe cursisten vindt dan plaats via korte lijnen. Mensen kennen elkaar al. Dat is een groot voordeel. De bond kan gebruik maken van een trainingsaccommodatie en clubgebouw van een COVS-vereniging. En niet te vergeten kunnen ervaren KNVB-scheidsrechter als praktijkbegeleiders van de nieuwe lichting collega’s worden ingeschakeld.”

Voor de COVS-verenigingen zitten er ook positieve kanten aan de samenwerking, aldus Ter Avest: “Cursisten komen in aanraking met een scheidsrechtersvereniging en melden zich vaak als lid aan. Dat zorgt dus voor een aardige instroom van nieuwe aanwas voor de COVS-verenigingen, waarvan sommige te kampen hebben met vergrijzing. Die verjonging is dus ook in het belang van de scheidsrechtersvereniging én van de landelijke COVS.”

Werner ter Avest, KNVB-coördinator scheidsrechtersopleidingen.


Geld

De opleidingen worden gegeven in het voor- en najaar. Is het niet gek dat een man of vrouw, jongen of meisje zoveel geld moet betalen voor een scheidsrechterscursus terwijl de KNVB zit te springen om nieuwe aanwas? Werner ter Avest vindt van niet: “Clubs worden ook meer bewust dat arbitrage geld mag kosten. Vaak nemen de clubs die kosten voor hun rekening. En uit statistieken blijkt dat het aantal deelnemers niet stijgt als de cursus gratis is. Doordat er voor betaald moet worden, zijn cursisten gemotiveerder en wordt er ook meer verwacht van de opleiding en docent.”

Voor het cursusgeld krijgen deelnemers vier avonden les van een gediplomeerde KNVB-docent, ontvangen ze digitaal cursusmateriaal en worden ze begeleid bij praktijkwedstrijden. “De docenten krijgen een onkostenvergoeding, niet meer en niet minder. De bond maakt geen cent winst op die cursussen”, verzekert Werner ter Avest.


‘Clubs hoeven alleen nog kandidaten aan te melden’


door TEUN VAN DE VELDEN


Scheidsrechtersvereniging Enschede (SEO) werkt al bijna twee jaar samen met de KNVB op het terrein van opleidingen.

Bestuurslid Teun van de Velden is er heel enthousiast over, zo liet hij eind vorig jaar optekenen in een interview op de site van de voetbalbond.


“We zijn clubs actief gaan benaderen. Het levert een win-win-situatie op. SEO stelt haar clubgebouw beschikbaar voor de cursisten, maar ook zorgt zij voor ondersteuning en begeleiding tijdens de cursussen.”

Hij vervolgt: “Clubs hoeven die cursussen niet meer zelf te organiseren of aan te kloppen bij andere clubs in de buurt. Dat nemen wij ze uit handen. Zij hoeven de cursisten alleen nog maar aan te melden.” Het scheelt de voetbalclubs een hoop gedoe, de scheidsrechtersvereniging doet er ook haar voordeel mee. In Enschede wordt nu eens per halfjaar een cursus op poten gezet. Clubs en scheidsrechters leren de COVS-vereniging beter kennen. Via elke cursus melden zich wel twee tot drie nieuwe scheidsrechters aan als lid van SEO. Van der Velden: “Dit is voor ons een goudmijn, hiervan moeten we het hebben. Je meldt je uit jezelf niet zo makkelijk aan bij een scheidsrechtersvereniging als bij een voetbalclub.” De aanwas is er mede oorzaak van dat een kwart van het aantal leden van SEO nu jonger is dan 23 jaar.