Succesverhaal Enschede is lichtend voorbeeld

Door JOHAN SUURD, portefeuillehouder opleidingen en

RENÉ KIEBERT, portefeuillehouder Werving & Behoud van COVS Nederland

Foto’s KNVB Media


Helaas liggen vele scheidsrechtersverenigingen aan het infuus; bloedarmoede door tekort aan (jonge) nieuwe leden. In het vorige artikel ‘Impuls voor opleidingen bij COVS-verenigingen’ wordt de weg aangegeven die alle scheidsrechtersverenigingen kunnen volgen om aan (jonge) nieuwe leden te komen.

Het is een honderdjarige die de weg wijst: scheidsrechtersvereniging Enschede (SEO) heeft nu een ledenbestand waarbij een kwart van de leden jonger is dan 23 jaar, een aansprekend succes. De actieve benadering van voetbalclubs door SEO heeft een win-win situatie opgeleverd. SEO kan de ondersteuning en begeleiding bij cursussen leveren en heeft prima faciliteiten in het clubgebouw. Van iedere georganiseerde cursus werden er uiteindelijk steeds vaker scheidsrechters lid van de scheidsrechtersvereniging.


Netwerk

Vanuit het landelijk bestuur van de COVS zijn al diverse gesprekken geweest om op regionaal niveau een aanbod van opleidingen door de KNVB, maar ook thematische bijeenkomsten van de bond, door de COVS te laten organiseren en te laten begeleiden. Zeker waar scheidsrechtersverenigingen een goed netwerk hebben ontwikkeld met de diverse plaatselijke voetbalverenigingen en de behoeftes goed kennen, kan de scheidsrechtersvereniging hierbij een belangrijke rol spelen.

Zie de genoemde voorbeelden van de actieve en succesvolle verenigingen in het artikel ‘Impuls voor opleidingen’: Apeldoorn, Emmen, Deventer, Groningen, Doetinchem, Amsterdam en natuurlijk Enschede.

De COVS steunt deze verenigingen waar mogelijk en bespreekt met hen en met de KNVB-Academy de mogelijkheden om nog méér planmatig te gaan (samen)werken. De KNVB kan erkende docenten leveren, de COVS-verenigingen kunnen de organisatie, planning, praktijkbegeleiding en trainingsfaciliteiten bieden.

Lesstofthema’s


Vanuit de commissie Opleidingen heeft Johan Suurd daarnaast de volgende vijf lesstofthema’s ontwikkeld die in bijeenkomsten vanuit COVS-verenigingen met (verenigings)scheidsrechters behandeld kunnen worden:


• Volgen en positie kiezen
Hiermee geven we met PPT en beelden voorbeelden aan hoe en waarom een scheidsrechter positie moet kiezen en ook wanneer een scheidsrechter niet goed staat en wat hiervan eventueel de gevolgen kunnen zijn. Dit allemaal om gezamenlijk de (verenigings)scheidsrechters en/of de beginnende scheidsrechters voor de KNVB praktische handvatten te geven.

• Beoordelingsvermogen wat betreft arbitrage
Denk aan onbesuisd spel, ernstig gemeen spel, buitenspel, samenwerking, buitensporige inzet, bijzondere momenten, rood/geel of niets enz. Bedoeling is om hier gezamenlijk met beelden over te discussiëren en proberen er iets van mee te nemen. Ook opdrachten maken om met elkaar te praten over het verschil tussen onvoorzichtig, onbesuisd en ernstig gemeen spel.

• ROOD / GEEL of niets
Hier met z’n allen via beelden kijken wat nu een overtreding is die met rood, geel of helemaal niet bestraft hoeft te worden. In groepjes gezamenlijk tot conclusies komen (met handout).

• Samenwerking in de wedstrijd
Dit gaat over samenwerken als trio of kwartet. Wat houdt samenwerken in en wat mag je van elkaar verwachten ? Met beelden samen tot een oplossing komen. (met handout)

• Wat is er leuk aan het leiden van wedstrijden?
Hiermee kunnen we verenigingen helpen om scheidsrechters (binnen te halen) voor hun vereniging. Met beelden en opdrachten wat het je als mens brengt en wat je ermee kunt als je eventueel scheidsrechter wordt.

De COVS heeft als belangenorganisatie ook een belangrijke taak op het gebied van de professionalisering en ontwikkeling van de scheidsrechter en samen met de KNVB kan dit beter opgezet worden. Daarbij ligt overigens de verantwoordelijkheid voor het opleiden primair bij de KNVB, vanuit één visie op leren en opleiden.

Hier kan de COVS prima op aansluiten met het eigen aanbod en met het ruime aanbod van praktijkbegeleiders.

Werving en behoud

Ook voor werving en behoud van scheidsrechters is dit succesverhaal een voorbeeld. Tenminste tot en met het niveau van de SOII kunnen alle opleidingen en thematische kennisbijeenkomsten bij de scheidsrechtersverenigingen op regionaal niveau georganiseerd worden. Te denken valt aan ca. drie ‘opleidingscentra’ per district.

De uitwerking van dit idee zal in goed overleg plaatsvinden en uiteindelijk alleen maar leiden tot sterke, vitale scheidsrechtersverenigingen en een beter opgeleid scheidsrechterskorps.

En zo snijdt het mes aan twee kanten en is het in het belang van zowel de COVS als de KNVB.